Rituelen markeren sinds mensengeheugenis belangrijke overgangsmomenten waarop mensen zich verbinden met zichzelf, elkaar en alles wat leeft. Een ritueel herinnert ons aan wat we zijn ook in relatie met onze omgeving en het grotere geheel.

Corporate Rituals helpt de bedrading tussen dagelijkse bedrijfsvoering en dit grotere levend geheel terug zichtbaar te maken. Alles hangt met elkaar samen. Hoe bewuster men is van deze onderlinge afhankelijkheid, hoe beter een team of organisatie functioneert.

“We zijn heel tevreden over het corporate ritual van 12 december. Het zijn van die momenten die nodig zijn om meer bewust en sterker verbonden de tocht aan te vatten in de richting die we samen met de verschillende regiodirecteurs en algemene directeurs vastlegden.”

Chris Claes
Executive director VECO International

“We zijn heel tevreden over het corporate ritual van 12 december. Het zijn van die momenten die nodig zijn om meer bewust en sterker verbonden de tocht aan te vatten in de richting die we samen met de verschillende regiodirecteurs en algemene directeurs vastlegden.”

Chris Claes
Executive director VECO International

Voor coaches, consultants en procesbegeleiders

Het netwerk organiseert intervisies voor haar actieve leden en open activiteiten voor alle geïnteresseerden.

Door het uitwisselen van kennis en praktijkervaring versterken de leden elkaars vaardigheden om in een zakelijke context rituelen vorm te geven en te begeleiden.

Agenda opleiding en vorming

Voor bedrijven en organisaties

We ontwerpen en begeleiden corporate rituals voor uw medewerkers, klanten en stakeholders.

In ons privéleven gebruiken we vaak rituelen bij een geboorte, huwelijk of begrafenis... Ook bedrijven & organisaties kennen dergelijke sleutelmomenten.

Aanbod voor bedrijven

"De kracht van rituelen is dat je iets voelt, beleeft en ervaart. Dit heb je niet als je een e-mail leest of een opleiding volgt. Door in de ervaring te gaan staan, wordt de herinnering blijvend en meer verankerd in het systeem van mensen. En daardoor raakt deze ervaring ook verankerd in systeem van bedrijf. Ik zou elke bedrijfsleider warm aanbevelen om daar meer naar op zoek te gaan.”

Joost Callens
CEO van het bouwbedrijf Durabrik

"De kracht van rituelen is dat je iets voelt, beleeft en ervaart. Dit heb je niet als je een e-mail leest of een opleiding volgt. Door in de ervaring te gaan staan, wordt de herinnering blijvend en meer verankerd in het systeem van mensen. En daardoor raakt deze ervaring ook verankerd in systeem van bedrijf. Ik zou elke bedrijfsleider warm aanbevelen om daar meer naar op zoek te gaan.”

Joost Callens
CEO van het bouwbedrijf Durabrik

Een kernteam van actieve leden bewaakt de focus van het aanbod

Heb je interesse om toe te treden tot het kernteam? Bekijk dan eerst deze informatie.

In een ritueel bakenen we duidelijk tijd en ruimte af om iets met volle aandacht te beleven, doen en/of teweeg te brengen. Elk ritueel vertrekt vanuit een heldere intentie. Dit vergt een minimale vorm aan structuur en voorbereiding. Via een ritueel verbinden de deelnemers zich veelal met intenties, mensen en andere wezens, een bepaalde gemoeds- of bewustzijnstoestand…

Een ritueel heeft een taal die woorden vooraf gaan en is daardoor een korte reis naar de kern van een thema of groeistap. In het woordeloze kan ieder zijn innerlijke stem beluisteren. Een ritueel geeft hiertoe de nodige context en een helende ervaring.

Wanneer een ritueel een meer sacraal & plechtig karakter heeft, spreekt men meestal over een ceremonie.

Met Oude Wijsheid bedoelen we hier de kennis over hoe alles dynamisch en onderling met elkaar verbonden is.

Het gaat om over inzichten uit verschillende spirituele stromingen uit de vier windrichtingen, en sjamanistische tradities van natuurvolken uit Amerika, Afrika, Australië, het oude Europa, Siberië en de poolgebieden.

Het is trouwens opmerkelijk hoe bepaalde hedendaagse inzichten uit onze Westerse systeemwetenschap hierbij aansluiten en zelfs deze Oude Wijsheid bevestigen.

Iedereen die actief wil bijdragen aan kennisopbouw rond Corporate Rituals is welkom. Je komt dus niet alleen halen maar ook brengen.

Het is belangrijk dat je affiniteit voelt met rituelen en Oude Wijsheid. Bij voorkeur ben je reeds actief binnen bedrijven en organisaties als coach, procesbegeleider of consultant. Ook leidinggevende functies zoals bvb. HR- en changemanagers, CEO’s, diensthoofden vormen een goed profiel.

Als actief lid ben je uitgenodigd op de intervisies die het netwerk regelmatig organiseert. Je kan ook zelf activiteiten aanbieden. Hiervoor kun je gebruik maken van de kanalen van Corporate Rituals.

Een kernteam van actieve leden bewaakt de focus van het aanbod.

Maak van je bedrijfsevent niet enkel een leuk, maar ook zinvol event. Hieronder kan je vrijblijvend een persoonlijk gesprek aanvragen. Je kan dit formulier ook gebruiken voor vragen of feedback.

Maak van je bedrijfsevent niet enkel een leuk, maar ook zinvol event. Hieronder kan je vrijblijvend een persoonlijk gesprek aanvragen. Je kan dit formulier ook gebruiken voor vragen of feedback.