Laden activiteiten

« Alle activiteiten

Weaving Wisdom – Leergang systemisch werk, oude wijsheid en rituelen

2 december 2021 - 17 juni 2022

W h e n  s i l e n c e  s p e a k s

a n d  t h e  c o n n e c t i n g  m o v e m e n t

b e c o m e s  a  r i t u a l ,

s o m e t h i n g  a r i s e s  i n  u s .

T h e  d i g n i t y  i n c r e a s e s ,

o u r  h e a r t  o p e n s

f o r  m o r e  t h a n  o u r  o w n  e x i s t e n c e .

S u p p o r t i n g  a n d  e x p e r i e n c i n g  t h i s

i s  a  p r i v i l e g e .

I t  c r e a t e s  a  p e r m a n e n t  c o n n e c t i o n

w i t h  a l l  p e o p l e  p r e s e n t

a n d  a l l  w h o  s u r r o u n d  u s .

R i a  V e r l i n d e n

 

Module 1 : De leer community vormen & leerdoelen formuleren (2-3 december 2021)

Hoe geef je verbinding vorm zodat je risico kunt nemen in je leerproces en in je samenwerking? De fundamenten aanbrengen van leren en ontwikkelen in deze leergang. Focus op ieders individuele ontwikkeling. Het kader van systemisch werk, rituelen en oude wijsheid inbrengen. Veranderen begint met de wereld te erkennen zoals hij is. Leiderschap vraagt om ontwikkeling van het geheel.

Module 2 : lidmaatschap en (persoonlijk) leiderschap (13-14 januari 2022)

Hoe draag je het spanningsveld tussen verbinding en eenzaamheid? Als alles een plek heeft of krijgt, is er meer rust. Dat wat geen erkenning krijgt (uitsluiting), heeft immers de neiging om groter te worden (en veel energie te vragen). Als je je verbindt met meer dan jezelf, dan ontwikkel je kracht die je kan dienen en doorgeven.

Module 3 : de ordening, de eigen plek (17-18 februari 2022)

In de ordening van het geheel heeft elk deel een eigen plek. Vanuit de juiste plek handelen, is moeiteloos handelen. Wanneer sta jij op de juiste plek? Het belang van eerst zijn, dan doen. De link met de wortels van systemisch werk in de Zulu cultuur.

Module 4: uitwisseling tussen geven en ontvangen (17-18 maart 2022)

Geven en ontvangen is een levensbehoefte, en heeft veel vervormingen. Waar schuurt het om te nemen en geven? Welke imprint heb je? Buigen voor het ontvangen van het leven is veerkracht ontwikkelen.

Module 5: systemisch werk in organisaties (21-22 april 2022)

Elk ander systeem dan een familiesysteem kent eindigheid. Een organisatie systeem (bedrijf, club, …) is ten dienste van de maatschappij. Die dienstbaarheid kan wijzigen. De eindigheid toelaten en zelfs ondersteunen. Wanneer is iets (een missie, organisatie, product, team, …) klaar? Daar erkenning aan geven, geeft ruimte.

Module 6 : Veerkracht en leiderschap (19-20 mei 2022)

Veerkracht op elke plek in de groep: als leider – als deelnemer. De zwaarte in combinatie met de lichtheid is het recept voor veerkracht. Waarin breng jij betekenis aan in jouw leven en werk? Waar is jouw passie schatplichtig aan?

Module 7: terugblikken, oogsten en vieren (16-17 juni 2022)

Wat doe ik nu anders dan voorheen? Waarin wil ik nog verder groeien? Wat is mijn magische ingrediënt in mijn werkstijl? Celebration als markering en integratie.

Fundamenten

In elke module hebben we aandacht voor volgende zaken die het fundament zijn van de leergang en systemisch werk, oude wijsheid en rituelen:

  • Ons lichaam is de beste leidraad naar het diepere zelf. Groei dient zich in eerste instantie lichamelijk te verankeren. De wijsheid van ons lichaam gaat voorbij ons mentale vermogen en begrip.
  • Rituelen en oude wijsheid brengen je in contact met wat groter is dan jezelf en altijd aanwezig is in jezelf. In het woordeloze kan ieder zijn innerlijke stem beluisteren. Iets waar je taal aan geeft bestaat. De taal (her)structureert het veld en heeft liefdevolle moed nodig om uitgesproken te worden zodat er beweging ontstaat. Het herstructureert in jezelf en in relatie met mensen om je heen. Je emotie en je lichaam geeft het antwoord.
  • Groei vanuit volwassenheid en dienstbaar leiderschap

Werkvormen

  • Theorie en zeer ervaringsgericht (the quality of the intervention depends on the inner state of the intervenor)
  • Elke donderdag avond zijn er opstellingen met persoonlijke en professionele vraagstukken Rituelen
  • The sacred clown

Meer informatie vind je op www.the7thc.be

Gegevens

Begin:
2 december 2021
Einde:
17 juni
www.the7thc.be

Organisator

Ria Verlinden
Telefoon:
+32 475 31 72 80
E-mail:
info@the7thC.be
Bekijk de site van Organisator