Wat doet het kernteam

 • Het kernteam is de organiserende spil die het netwerk doet draaien. Naast het kernteam bestaat het netwerk nog uit actieve leden (die deelnemen aan activiteiten) en passieve leden (die op een afstand volgen, maar even goed meeleren).
 • Het kernteam ontwikkelt een aanbod voor (1) coaches en consultants en (2) bedrijven en organisaties.
 • Het kernteam communiceert over aanbod en visie van het netwerk. Dit gebeurt op dit moment via bvb. nieuwsbrief en website.

Wat wordt van jou verwacht wanneer je kernteamlid wordt

 • onderschrijven van visie & aanbod zoals deze op de website terug te vinden is
 • deelnemen aan de (maandelijkse) contactmomenten. Deze bijeenkomsten alterneren tussen enerzijds korte online ZOOM-sessies (circa 1u) en anderzijds fysieke bijeenkomsten (tot nu toe vonden die plaats bij één van de leden op een weekdag tussen 16:00 en 20:00).
 • engagement voor minimum 1 kalenderjaar.
 • opnemen van taken en ontplooien van gezamenlijke initiatieven (onder het paraplumerk ‘Corporate Rituals’). Dit volgens je eigen drive, agenda, kunnen en kennen.
 • Het is belangrijk dat je affiniteit voelt met rituelen en Oude Wijsheid. Bij voorkeur ben je reeds actief binnen de bedrijfswereld als coach, consultant, procesbegeleider. Ook HR-managers, changemanagers, leidinggevenden vormen een goed profiel.

Wat kun je terug verwachten

 • Als lid van het kernteam ben je zichtbaar op de homepagina van corporaterituals.be
 • Je kan gebruik maken van het ‘paraplumerk’ corporate rituals in je eigen communicatie.
 • Je kan mee vorm geven aan de gezamenlijke activiteitenkalender.
 • Je stapt in een goed functionerend kernteam dat al een paar jaar heeft ‘gerodeerd’ en een eerste basis legde op vlak van visie, werking en PR (bvb. website, database, …)

Wat is het kernteam niet

 • Ook al wordt er informeel kennis uitgewisseld en ervaren we de interactie op deze bijeenkomsten als voedend, de meetings met het kernteam zijn in eerste instantie gericht op organisatorische aspecten die het netwerk verbeteren en draaiend houden (aanbod, communicatie, uitreiken & netwerken…)
 • Er is geen organisatiestructuur waar je werk kan delegeren aan anderen. Je maakt dus deel uit van een informeel en zelfsturende netwerk.
 • In principe neem je deel als individu (en niet ter vertegenwoordiging van een organisatie)

Principes van waaruit we werken

 • Je komt in eerste plaats brengen i.p.v. halen. Je handelt niet vanuit schrik voor schaarste, maar je gelooft dat we via co-creatie en het delen van kennis en netwerk overvloed creëren: 1+1=11!
 • Dienstbaar aan het grotere geheel. Niemand heeft de (oude) wijsheid in pacht.
 • Kostendelend. Er is geen ‘lidgeld’ dat je op voorhand dient te betalen. Eventuele kosten die eigen zijn aan de collectieve werking (die samen wordt bepaald) worden op het einde van het kalenderjaar evenredig verrekend. Het kernteam bepaalt gezamenlijk de financiële inspanningen die men wenst te leveren. Ter info: het voorbije jaren streefde het kernteam kostendekkend te werken.