Evelyne Debeuckelaer

Deze twee dagen zijn voor mij heel voedend geweest. Ik heb een diepe rust mogen ervaren. Rituelen brengen mij op persoonlijk vlak iets bij, en tegelijkertijd geven ze mij nieuwe ideeën om in verschillende contexten toe te passen. Het beleven van rituelen helpt mij absoluut om zelf aan de slag te gaan met rituelen. En dit zowel in professionele context als in mijn privé-context.

Ik ben na deze tweedaagse nog meer overtuigd van het belang van rituelen bij belangrijke overgangsmomenten. Ik zie heel veel toepassingen en in het bijzonder in het bewuster maken van rituelen. Ik geloof dat er vandaag al veel onbewuste rituelen leven in organisaties, door ze bewust te maken geloof ik dat ze meer impact kunnen hebben. Deze tweedaagse heeft mij anders en explicieter leren kijken naar rituelen.

Ik heb de afgelopen twee dagen een warm netwerk van professionals ontmoet die sterk verschilt van andere conferenties of opleidingen. Ik heb hier de kracht ervaren van een netwerk dat elkaar draagt en steunt.

Ludo Keunen – People Intent

Wat mij aangenaam verrast heeft, is dat we hier allemaal samen een bron hebben gecreëerd waar we ons twee volledige dagen aan hebben kunnen laven. De gemeenschappelijkheid is voor mij en mijn werk een absolute meerwaarde geweest. Deze twee dagen hebben voor mij de aanleiding gegeven om mijn zakelijke trajecten te gaan verrijken door rituelen te gebruiken. Ik ben hier op een inspirerende manier uitgedaagd om mijn klassieke referentiekader te verlaten en mezelf te laten verrijken door nieuwe aanpakken.

Ik heb na deze tweedaagse zin gekregen om met rituelen aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door de teams die ik begeleid voor te stellen om bepaalde processen op een bewuste manier zelf vorm te gaan geven.

Linde Vloeberghs – Penguin Projects

Ik heb na deze tweedaagse nog meer zin gekregen om ‘kleur te bekennen’ en mij anders te gaan positioneren. Ik heb beseft dat heel veel rituelen al op een manier aanwezig zijn in mijn werk. Het was verrijkend om de afgelopen twee dagen die rituelen te benoemen en te duiden. Het belang van draagkracht is mij duidelijk geworden en in die context was het ook erg fijn om te ervaren dat ik dit niet alleen draag maar deel uit maak van een netwerk.