Lies Daenen

Rituelen gaan voor mij om diepgaand her-verbinden, verwerken, veranderen en vieren. Gedragen door wijsheid en het leven.

Ik ervaar mensen en organisaties als een onuitputtelijke bron van mogelijkheden, die ik graag op een creatieve, intuïtieve manier voelbaar en zichtbaar maak. Mensen en organisaties ontdekken in hun schoonheid en kracht begint met luisteren. Met me openstellen voor, me verbinden met een unieke persoon, gemeenschap, missie, … Als een vroedvrouw stel ik me graag ten dienste van wat via rituelen geboren, hersteld of getransformeerd wil worden. Zo kan hernieuwde verbinding ontstaan en gaat de levenskracht weer volop stromen.

Ik breng een waaier aan tools en ervaring mee. Rituelen uit verschillende spirituele tradities, waaronder het Sjamanisme en het Christendom, methodieken uit procesbegeleiding, systemisch coachen, Theory U, NLP en loopbaancoaching en vooral mijn creativiteit en intuïtie waarmee ik graag helemaal op maat co-creëer. Het wiel van de vier seizoenen of Medicijnwiel, dat de wijsheid van de natuur representeert, neemt een bijzondere plek in; het blijft me inspireren. Daarnaast put ik uit mijn achtergrond als filosofe, kunstenaar, energetisch healer en heel wat jaren bedrijfservaring in leidinggevende en coördinerende functies.

Rituelen zijn voor mij een manier om onszelf en de bedrijven en organisaties waarin we ons bewegen weer te ervaren als echte, gezonde gemeenschappen. Dat wil zeggen als organische, hechte verbindingen van mensen, waar we als mens helemaal mens mogen zijn. Waar verandering iets is dat in verbinding gebeurt. Verbinding met onszelf, met elkaar en met het grotere geheel. In alle lagen en dimensies van het leven, zichtbaar en onzichtbaar.

 • Proces- en ritueelbegeleider, healer, trainer en dagelijks bestuurder bij Corporate Rituals
 • Energetisch coach en healer 
 • Consultant in strategie en zingeving (visie, missie, waarden, DNA-bepaling) voor Unizo, CKG De Schommel, CD&V
 • Diverse opdrachten als freelance procesbegeleider, zie ook www.liesdaenen.be
 • Beeldend kunstenaar 
 • Procesarchitect participatieprojecten voor Levuur
 • Outplacement en Loopbaanbegeleiding voor Ascento
 • Directeur en bestuurslid SPES-forum
 • Partner in Beleaf, co-creatieve veranderingsprocessen 
 • Curator Vredeskerk Sint Michiel
 • Parallel event coördinator Manifesta (hedendaagse kunst)
 • Programmacoördinator Cera Kunst & cultuur, Land- en tuinbouw en milieu, Armoedebestrijding
 • Shamanic Practitioner & Healer en NLP (Cissi Williams, UK)
 • Diverse opleidingen Sjamanisme (Anam Cara)
 • Reiki II (Griet Heylen)
 • Systemisch coachen (Bibi Schreuder)
 • Kunst: hogere graad schilderen en projectatelier (SLAC)
 • Leertraject participatie (Levuur)
 • Postgraduaat Bedrijfskunde (KULeuven) 
 • Postgraduaat Media- en informatiekunde (KULeuven)
 • Master Wijsbegeerte (KULeuven)
 •  

Werkdomeinen

Keywords

Contact