Case Mozaïko

Rituelen op De Dag van de Migrant

Praktijkvoorbeeld Mozaïko – De Dag van de Migrant

“Voor de lustrumeditie van de Dag van de Migrant, met als thema ‘Levensbeschouwing en spiritualiteit op de werkvloer’, deden we een beroep op de mensen van Corporate Rituals. Van bij aanvang betrokken ze ons bij de intense en inspirerende co-creatie van het ritueel zodat de gedragenheid en de draagwijdte ervan versterkt werd. Hun professionele en participatieve aanpak mondde uit in een fijne samenwerking die leidde tot een mooi verbindend ritueel, dat als een regenboog gespannen was over de dag en de verschillende levensbeschouwingen heen. Een absolute meerwaarde!”

– Gert Tielemans,
Beleidsmedewerker bij de Vlaamse overheid voor gelijke kansen en diversiteit

foto: Lieven Van Assche

Het slotritueel van de Dag van de Migrant in het VAC in Gent

foto: Lieven Van Assche

Tijdens het rondstappen rond de versierde waterschaal waar alle wensen waren neergelegd, werden de deelnemers een aantal keer uitgenodigd om elkaar in stilte in de ogen te kijken.

Wie eind 2018 de gebouwen van de Vlaamse overheid binnenliep, zag op de infoschermen geregeld het woord ‘rituelen’ verschijnen.  Dit had alles te maken met de lustrumviering op 14/12 van het personeelsnetwerk Mozaïko, waar we met Corporate Rituals voluit mochten gaan.

Het slotritueel van dit jubeleumfeest co-creëerden met een aantal medewerkers, de secretaris-generaal opende de dag met een kasàlà, en in een inspiratiesessie voor o.a. leidinggevenden gaven we handvaten mee hoe men de kracht van rituelen op de werkvloer kan inzetten.

Hoe pakten we dit aan?            

Co-creatieve voorbereiding

Wanneer we nieuwe rituelen creëren in een organisatiecontext, hebben we geen vaststaande symbolen voorhanden (zoals bvb. in een bepaalde cultuur of religie).  Vandaar dat we het vormgeven van een ritueel aanpakken in een co-creatie met de betrokkenen.

Daarom vonden we het essentieel om samen met enkele medewerkers van de Vlaamse overheid te verkennen wat de intentie van het ritueel is en de symbolen waarmee we het ritueel vorm kunnen geven – dit, zowel vanuit respect voor de verschillende belevingen van religie, cultuur en spiritualiteit als ook om relevant te zijn en de juiste snaren te raken.

Tijdens een co-creatie workshop stelden we de focus scherp.  We werkten op een interactieve en creatieve manier samen met de deelnemers om vanuit hun beleving van het thema kernwoorden, symbolen en metaforen te verzamelen die als basis dienden voor de creatie van zowel de kasàlà als het afsluitende ritueel.

De medewerkers die deelnamen aan deze voorbereiding werden ook uitgenodigd om het ritueel mee te helpen bij de begeleiding, enkele symbolische handelingen te stellen, iets te representeren in het ritueel.

Geen voorspelbare opening maar een kasàlà als welkomwoord

Een kasàlà als welkomstwoord van de secreratris-generaal zette onmiddellijk de gepaste intentie en toon voor de start van deze dag en viering.

Een kasàlà is in essentie een rituele praktijk: het creëert een rituele ruimte waarin het leven kan worden gevierd. Het is een vorm van dichtkunst die nog steeds beoefend wordt in vele delen van sub-Sahara Afrika waar het zijn oorsprong vindt. Het is een lofdicht waarvan de creatie gevoed wordt door onze relaties met anderen en de wereld. De ware impact ervan wordt pas gerealiseerd wanneer het gereciteerd en gedeeld wordt in aanwezigheid van toehoorders.

Door met een kasàlà te starten, werd het afsluitende ritueel des te krachtiger ervaren, en werd ook alles wat ertussen plaatsvond ingebed in een groter geheel, waardoor diepere betekenis werd gecreëerd.

We coachten op voorhand de spreker bij het uitschrijven en inoefenen van de kasàlà, zodat zowel vorm als inhoud tot haar volle recht kon komen.

Nieuwsgierig naar de kasàlà? Lees het interview met Ingrid Wolfs over rituelen en kasàlà en hoe dit ook aangewend kan worden in bedrijven en organisaties.

INTERVIEW KASALA

Case Veco International

Bekrachtigen van intens veranderingsproces met nieuw internationaal directiecomité

Praktijkvoorbeeld VECO International

“We zijn heel tevreden over de corporate ceremony van 12 december. Het zijn van die momenten die nodig zijn om meer bewust en sterker verbonden de tocht aan te vatten in de richting die we samen met de verschillende regiodirecteurs en algemene directeurs vastlegden.

Door stil te staan bij het vorige, dank te betuigen, afscheid te nemen en de toekomst te omhelzen in een gemeenschappelijke ceremonie kom je op een of andere manier in het reine met dat verleden en meer verbonden en geëngageerd om die toekomst samen vorm te geven.”

– Chris Claes,
C.E.O. VECO-INTERNATIONAL

De tuin van het Belgische hoofdkantoor vormde de geschikte symbolische plek voor deze ceremonie.

Stille en blijvende boodschappen vanuit de ceremonie voor wie er niet bij was.

Na een intens verandertraject vervelde een grote internationale NGO tot een netwerkorganisatie. Het Belgische hoofdkantoor delegeerde hierbij haar macht aan aangesloten landkantoren in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Europa. Vandaag hebben ze gezamenlijk het stuur mee in handen.

De eerste meeting met het gloednieuwe internationale directiecomité bleek het moment bij uitstek voor een Corporate Ceremony.

De ceremonie bracht verbinding op verschillende niveaus: individueel (‘wie ben ik in deze groep’), groep (‘wie zijn we als nieuw directiecomité in deze nieuwe structuur’), en missie (‘hoe verbinden we ons vanuit de nieuwe structuur met bestaansreden en geschiedenis van onze organisatie’).

Samen met de CEO ontwierpen we het verloop van de avond. Door deze gezamenlijke voorbereiding konden we gevoeligheden en voorgeschiedenis optimaal vertalen naar opbouw en symboliek van de ceremonie. Als locatie kozen we de tuin van Belgische hoofdzetel, een historische en symbolische plek.

Het verloop hield rekening met de internationale samenstelling en uiteenlopende culturele achtergronden van de deelnemers. De universele taal van vuur en windrichtingen zette het kader waarbinnen welkom en afscheid, dankbaarheid en rouw, verleden en toekomst tegelijk aanwezig konden zijn.

Jan Wyckaert, directeur Vredeseilanden België, vatte zijn ervaring als volgt samen: “De vorm zat ons eerst wat onwennig op het lijf, maar het ritueel ontplooide zich snel tot een krachtig medium dat ons als team zeer dicht bij elkaar bracht op een  cruciaal en uniek moment in de geschiedenis van onze organisatie”.

De universele taal van vuur en windrichtingen creëerde een kader waarbinnen welkom en afscheid, dankbaarheid en rouw, verleden en toekomst tegelijk aanwezig konden zijn.