Briljante Conversatie met Jean Ngo Semzara Kabuta over de kunst van Kasàlà

Als leden van Corporate Rituals voelen we dat dat het nodig is om ons af en toe terug aan onze inspiratiebronnen te laven. Daarom namen we het initiatief om te starten met een reeks van Briljante Conversaties. Op woensdag19 augustus 2020 hielden we onze eerste Briljante Conversatie met een briljante inspiratiebron, Jean Kabuta. Het was een zoomsessie waaraan een 20-tal mensen deelnamen.

Achteraf maakten we een compilatie van de beste momenten van deze conversatie. Je kunt deze hieronder beluisteren.

Als tienjarige maakte Jean deel uit van een jongenskoor genaamd “Les Troubadours du roi Baudouin”, dat werd uitgenodigd op Expo 58 in Brussel. Later adopteerde een Belgische familie hem en hij groeide op in België. In 1980 ging hij terug naar Kinshasa voor de begrafenis van een oom. Zijn familie maakte van de gelegenheid gebruik om dichters uit te nodigen om hem zijn namen te komen vertellen en hem eraan te herinneren wie hij was.  Dit werd gedaan door middel van een zeer lange tekst, kasàlà genaamd. Hij was nog nooit zo diep ontroerd geweest en had voor het eerst het vreemde gevoel dat hij bestond. Later besloot hij onderzoek te doen naar dit soort poëzie en ontdekte dat die bijna overal in Sub-Sahara Afrika wordt beoefend onder verschillende namen en met een aantal terugkerende kenmerken. Daarna introduceerde hij dit krachtige ritueel in het Westen en begon hij ook workshops te organiseren in scholen, bedrijven, verenigingen. Hij startte ook met de vorming van een nieuwe generatie kasàlà-trainers.

https://youtu.be/RoJ3y9VmEV4

Als je graag een paar voorbeelden bekijkt en beluistert van dit soort lofdichten, klik dan op de onderstaande links:

Lofdicht van Nkiru Asika uitgevoerd op de "Nigeria My Heritage Summit" door de populaire Hollywood acteur Hakeem Kae-Kazim: https://www.youtube.com/watch?v=6aYvRuQpYok

Mzwakhe Mbuli, de bekende Zuid-Afrikaanse dichter van de Izibongo (de Zuid-Afrikaanse versie van de kasàlà) op de herdenkingsplechtigheid bij de dood van Nelson Mandela (tot ongveer de 7de minuut): https://www.youtube.com/watch?v=EJWe1wFowus&t=180s

 


Inspirerende lezing over de kracht van rituelen op de werkvloer

foto: Lieven Van Assche

Rituelen zijn op verschillende lagen belangrijk voor organisaties. Deze inspirerende lezing geeft aan de hand van enkele concrete voorbeelden praktijkgerichte handvaten mee over het waarom, hoe, wat en wanneer van een ritueel.

Elke organisatie heeft reeds haar eigen rituelen. Een nieuwjaarsfeest, vieren wanneer  een project succesvol is afgerond, afscheid nemen van een collega die op pensioen vertrekt… Maar evengoed kunnen we via een ritueel oprichters van de organisatie eren. Een ritueel kan ook helpen lastigere emoties kanaliseren (denk maar aan de boosheid, angst, schaamte en verdriet die zich op een werkvloer kunnen ophopen n.a.v. een verandering binnen de organisatie). Natuurvolken hebben sinds mensengeheugenis ceremonies ingezet als transformatiepoort. Ook vandaag en op de werkvloer kan een ceremonie helpen om iets te ontladen en te transformeren.

Er leven soms vooroordelen tegen rituelen. Deelnemers voelen zich bij de aanvang vaak onwennig of zelfs beschaamd. Een ritueel nodigt mensen uit hun comfortzone te komen, en zich te tonen. Frederic Laloux vertelt in zijn boek Reinventing Organisations over het nut van zelfsturende organisaties met als focus ‘heelheid’ waarbij collega’s verder kijken dan de professionele kant van de relatie en verbinding maken met de intuïtieve en spirituele kant. Rituelen kunnen helpen om dit een plaats te geven.

Een inleidende lezing voor je collega’s kan dienen als ‘veilige’ maar ook inspirerende opstap om “de kracht van rituelen op jouw werkvloer” interactief te verkennen.

We maken graag een voorstel op maat. Hierbij kunnen we desgewenst ook specifieke accenten leggen voor leidinggevenden.

Meer info? Mail info@corporaterituals.be


Workshops - 'Oude Kennis voor Eigentijdse Organisaties' - Elemental Communication

Elemental Communication

Katrien Smeyers

Van bij onze geboorte worden we gekenmerkt door één van de vier niveaus van de mens: Cognitie, emotie, fysiek of spiritualiteit. Dat maakt van ons een denker, een voeler, een doener of een zoeker. En deze stemmen dan weer overeen met de elementen lucht, water, aarde en vuur.  Elk element heeft zijn eigen communicatiemethode. Dat maakt, dat we elkaar niet altijd even goed begrijpen.
Hoe mooi zou het zijn om te ontdekken welk element het sterkst in jou aanwezig is, maar ook in dat van je collega’s, team- of huisgenoten.

Wat neem je mee naar huis na deze workshop?

Je krijgt inzicht in je eigen element, je neemt handvaten mee om te communiceren met het element van de ander.  Het is een eenvoudige manier om voorbij het masker te kijken, te begrijpen en te weten waarom de ene zus of de andere zo reageert.

Trainer

Katrien Smeyers

Lange tijd was ik op zoek naar wat ik echt wilde.  Ik wilde duurzaam ondernemen vanuit dienstbetoon én werken met passie en rituelen.  Als ritual coach, help ik mensen die worstelen met hun verdriet bij een uitvaart of een ingrijpend verlies.  Ik train collega’s en professionals die ook met rituelen en symbolen willen werken. Inmiddels mocht ik meer dan 750 families, studenten en teams met succes liefdevol begeleiden.


Workshops - 'Oude Kennis voor Eigentijdse Organisaties ' - De oorsprong aanraken

De oorsprong aanraken

Het oeroud kringgesprek inzetten voor complexe vraagstukken

Ria Baeck

De cirkel is een eeuwenoude gespreksvorm en vrij universeel, misschien zelfs oorsprong-ke-lijk?
Wat nieuw is in deze tijden, en wat totaal nieuwe mogelijkheden opent, is dat meer en meer mensen beschikken over een diepgaande aanwezigheid, bewustzijn en authenticiteit.

Wat kunnen we – samen – zien en weten, als we onze diepste individualiteit en authenticiteit samenbrengen ten dienste van onze maatschappelijke context?

Wat wordt mogelijk als we deze oeroude gespreksvorm vertrouwen om onze onwetendheid rond de vele problemen van onze tijd – ons nog-niet-weten – geduldig te houden en te dragen tot een volgende stap oplicht die duidelijk is voor iedere aanwezige?

Het kringgesprek zal de volledige 2,5 uur in beslag nemen, na een korte introductie. De leidende vraag voor het gesprek zal zich spitsen op het snijpunt van onze persoonlijke individualiteit en de grote vraagstukken van onze tijd. De diepgang van het gesprek wordt bepaald door de actieve deelname van de deelnemers.

Wat kan je verwachten?

Je kan verwachten dat een aantal van je fundamentele visies, aannames en vooronderstellling door mekaar worden geschud. Je zal ook letterlijk de collectieve wijsheid ervaren en mee-maken. Mogelijks eindigen we met een diepgaand collectief inzicht dat leidt tot een betekenisvolle actie of daad, hoe klein of hoe groot ook.

Trainer

Ria Baeck

Ik ben altijd gefascineerd door ‘Wat is er nog meer mogelijk?’ – dit is de rode draad bij begeleiding van individuen, groepen en grotere systemen. Mijn eerdere werk was in psychotherapie en integreerde het lichaam in dit proces. Ik focus als coach, mentor en facilitator op echte trans-formatie en combineer diep mededogen, lichamelijk bewustzijn en deugd in het leven. Ik ben een verander-professional met een rijke achtergrond van ervaring en interesses: systemische opstellingen, Art of Hosting Conversations that Matter, nieuwe manieren van werk en organiseren, theorie U enz. Mijn persoonlijke interesse ligt op het gebied van individueel leiderschap en bewustzijn en hoe dit zich verhoudt tot gemeenschappen – in werk en het dagelijkse leven.


Workshops - 'Oude Kennis voor Eigentijdse Organisaties' - Totem-woord. Je identiteit in één woord gevat

Totem-woord

Je identiteit in één woord gevat

Lies Daenen & Annemie Lemahieu

Een totem is een voorwerp of dier dat persoonlijke symbolische betekenis heeft voor een individu en met wiens energie men zich sterk verbonden voelt.

In onze snel veranderende wereld vol externe prikkels en verwachtingen is het geen evidentie om je bewust te blijven van wie je bent, waar je voor staat en wat je in de wereld hebt te zetten. In deze workshop helpen we je de bouwstenen waaruit jouw persoonlijkheid is opgebouwd in kaart te brengen. Van hieruit ga je op zoek naar het woord dat het best jouw identiteit, jouw karakter, vat. Het totemwoord dat je energie en kracht symboliseert om te doen wat je te doen hebt in je leven.

Wat kan je hieruit meenemen?

De oefening kan je helpen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen in dienst van je levensdoel en je unieke talent. We willen je een houvast aanbieden in het veranderlijke proces van identiteitsontwikkeling. Het totemwoord kan je ook helpen om je plek in een groep of organisatie te verduidelijken.

Trainers

Lies Daenen

Ik ben filosofe van opleiding. Als procesbegeleider, coach en kunstenaar wil ik op een intuïtieve en creatieve manier mijn talenten, kennis en levenservaring inzetten voor het zichtbaar maken van verbindingen en begeleiden van groeiprocessen.

Annemie Lemahieu

Vorm gever en creatief denker. Verantwoordelijk voor innovatie, onderwijs en vereniging bij Unizo. Als creatief denker wil ik mensen begeleiden om zich bewuster te zijn van zichzelf, zichzelf vorm te geven en kansen te ontdekken.


Workshops - 'Oude Kennis voor Eigentijdse Organisaties ' - Reconstructief werk

Een onuitwisbare ervaring die je leven verandert!

Naar meer innerlijk leiderschap

Bart De Coninck

Reconstructief werk is de nieuwste vorm van systemisch werk. Carola Castillo uit Venezuela heeft een unieke mix van opstellingen, sjamanistische en archetypische wijsheid, en quantum geneeskunde ontwikkeld: Reconstructive®.

In dit werk wordt het lichaam gebruikt om inzicht te verwerven en te leren. Door intensief bodywork en groepsproces ontstaan er bewegingen op quantum-niveau in onze cellen. Het is een lichaamservaring zonder taal, een diepere bewustzijnstoestand in volle beweging en interactie. “Het is als een zelf ingeleidde Ayahuasca zonder inname van de medicinale plant…” Vanuit deze ervaring verandert onze perceptie en kunnen we dagdagelijkse conflicten anders benaderen. We worden efficiënter in wat we doen.

“Without the transcendent and the transpersonal, we get sick, violent, nihilistic, hopeless or apathetic. We need something ‘bigger than we are’ to be awed by and to commit ourselves to in a new, naturalistic, empirical, non-churchly sense” – Abraham Maslow

Wat kan een deelnemer er uit meenemen?

Een eerste kennismaking met en ervaring van deze diepere bewustzijnsstaat.

Trainer

Bart De Coninck

Bart is geneesheer, psychotherapeut, relatietherapeut en trainer in systemisch en reconstructief werk. Bart is initiatiefnemer van Eigenkleur en directeur van Reconstructive School België

bart@reconstructiveschool.be

www.eigenkleur.be www.reconstructiveschool.be


Workshops - 'Oude Kennis voor Eigentijdse Organisaties' - Purpose, jouw bijdrage aan de organisatie én het grotere geheel

Jouw Purpose als bijdrage aan de organisatie én het grotere geheel

Peter Plusquin

Purpose betekent dat je toegewijd bent aan iets dat groter is dan jezelf. Dat je een existentiële verbinding hebt met het grotere geheel waaraan je een bijdrage te leveren hebt. Simon Sinek noemt het jouw innerlijke ‘Why’. In het sanskriet spreekt met ‘Darma’ of ‘de pilaren die jou om hoog houden’ of ‘het fundament van jouw bestaan’.

In deze workshop gaan we op zoek naar jouw Purpose. Wat roept jou? Wat wil zich via jou manifesteren? Wat is jouw ‘raison d’être’? Wat is jouw unieke bijdrage aan de wereld?

Via visualisaties, verhalen, meditatieve en interactieve oefeningen brengen we je dichter bij jouw essentie. We zetten jou op weg om jouw Life Purpose Statement te formuleren: een korte energie-gevende zin als inspiratiebron en motor van jouw zijn. En welke je zal uitnodigen om jouw persoonlijk leiderschap met nog meer bezieling te leven en ook anderen te inspireren hetzelfde te doen.

Wat kan iedereen hier uit meenemen

Mensen die hun Purpose kennen staan anders in het leven. Ze zijn meer betrokken, energieker en creatiever. En laten zich meer leiden door ‘wat er (door hen) wil gebeuren’ in plaats van star het gebaande pad te blijven volgen. Elkaars Purpose kennen binnen een team of organisatie zorgt voor meer verbinding, betrokkenheid en samenwerking. Deze workshop zal je uitdagen om vanuit jouw authentieke zijn helemaal in lijn te gaan leven met jouw Purpose. Want als je in lijn leeft met jouw Purpose voel je je vervuld, draag je bij en maak je het verschil.

Trainer

Peter Plusquin

Peter heeft lang gezocht naar zijn plek op deze wereld. In 2005-2006 had hij het gevoel dat hij niet genoeg van zichzelf kwijt kon in de jobs die hij tot dan toe deed. Via een opleiding tot NLP-master kwam hij in contact met zijn toenmalige persoonlijk missie en richtte in lijn daarmee zijn eigen opleidingsbureau op, gespecialiseerd in snellezen en efficiënter werken. Hij volgde diverse coaching opleidingen (o.a. Transformational Life Coaching bij Eric Schneider, coachen op missie en identiteit bij de Coaching Square, Power of Presence bij Robert Dillts, Soul Mission / Life Vision bij Alan Seale). Als Purpose coach help Peter jou graag om dichter bij jouw eigen wijsheid te komen, jouw speelruimte te vergroten en om de kracht en moed te vinden er helemaal naar te leven.

Meer info via www.purposecoaching.be


Workshops - 'Oude Kennis voor Eigentijdse Organisaties' - Stroom en tegenstroom in perspectief

De toegang tot de bronnen van de levensstroom vrij maken

Stroom en tegenstroom in perspectief

An Baert

De ‘stroom des levens’ verandert continu onze realiteit en confronteert ons te pas en te onpas met onaangename gebeurtenissen. Het is een aanhoudende uitnodiging om met verandering en conflicten om te gaan. Conflicten zijn signalen dat we aan verandering toe zijn, in het bijzonder aan verandering van perspectief.

Het goede nieuws is dat we bij elke botsing met de realiteit die de levensstroom ons toont, telkens weer recht hebben op een vrij begin. Het is een onvervreemdbaar mensenrecht om telkens opnieuw toegang te krijgen tot onze beginnerskracht. Want de levensstroom zit vol hulpbronnen. Enkel het perspectief waaraan we vasthouden, kan ons de toegang ertoe belemmeren.

We kaderen kort het concept levensstroom, dat geïnspireerd is door de joodse mystiek. Daarna kiezen we een collectieve overtuiging die we hebben. Via een opstelling onderzoeken we hoe die overtuiging de toegang blokkeert om te nemen van de bronnen van de levensstroom.

Our whole life is a healing crisis” – Insa Sparrer

Wat kan je hieruit meenemen?

Je kan verwachten dat je na deze workshop een andere kijk op verandering en conflicten hebt en dat je inzicht hebt in hoe je zonder energieverlies ermee kan omgaan. Je kunt gebeurtenissen die je op zijn minst gezegd als niet leuk ervaart in een ruimer perspectief plaatsen en je hebt ervaren hoe je de actuele filter waardoor je kijkt kunt refreshen.

Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd gehad te hebben” – Matthias Varga von Kibéd

Trainer

An Baert

An Baert is bedreven in het creëren van veilige kaders waarbinnen het nieuwe zich aangemoedigd weet. Ze krijgt een kick van de kansen die diversiteit en kruisbestuiving bieden, en van de ontwikkeling die het grotere geheel kan maken als individuen hun ideeën in acties omzetten.
Met haar outsidersblik detecteert ze de hefboompunten in een systeem en ondersteunt ze sleutelfiguren om de beperkende patronen van zichzelf en hun professionele context te doorbreken. Ze ondersteunt zowel zelfsturende teams binnen de organisaties van de toekomst als ook zaakvoerders, leidinggevenden en medewerkers uit het midden of aan de rand van de klassieke organisatie. Zo houdt ze haar multipartijdige alertheid en focus op de toekomst scherp.


Workshops - 'Oude Kennis voor Eigentijdse Organisaties' - Walking the Medicine Wheel

Walking the Medicine wheel : Oude medicijn als nieuw kompas

Jean Verstrate

Geregeld raken we onze oriëntatie kwijt in ons leven en dan zijn wij de voeling met ons pad kwijt. In deze workshop zullen we de kracht van het Medicijn wiel ( Aanwezig bij de meeste native indians gemeenschappen) leren (ver)kennen en ervaren hoe dit als compas kan dienen om onszelf of een groep te re-oriënteren wanneer we de weg kwijt zijn. We zullen ontdekken hoe het ons kan helpen begrijpen waarom we hier op Moeder Aarde leven, werken,…. Het Medicijn wiel helpt ons als individu en dus ook als gemeenschap, organisatie naar harmonie en om verbinding te maken intern/extern met alles wat er is.

Wat kan je hieruit meenemen ?

  • Leren welke de basiselementen van een medicijn wiel zijn
  • Zelf de verschillende dimensies, richtingen vervat in een medicijn wiel ervaren
  • De helende (= weer één geheel worden) kracht ervaren van dit eeuwenoud ritueel door belichaamde bewustwording, transformatie en re-sensitisatie toe te laten
  • Ervaren hoe deze ceremonie de fysieke realiteit in harmonie brengt met de spirituele

Trainer

Jean Verstraete

Bezieling

Mijn passie voor het menselijke, voor de natuur en het leven dat beiden zo verbindt, inspireren mij in het ontmoeten van de andere. Vanuit mijn eigen ziens-en zijnswijze aanwezig zijn en in het contact het verschil toelaten.

Ervaring

Ik integreer 2 ervaringen/werelden in mijn huidige praktijk van psychotherapie, coaching &training en het leiden van ceremonies (Zweethutten en Vision Quests) : Mijn basisopleiding Orthopedagogiek verdiepte ik met persoonlijke zelfontplooingscursussen en therapieopleidingen om zo’n 15 jaar geleden te starten met therapeutisch werk. Daarnaast heb ik ruim 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven in gevarieerde leidinggevende functies in de dienstensector (van eindverantwoordelijke met peoplemanagement van 240 medewerkers tot process/change projectmanagement van belangrijke fusieprojecten).

Zo geef ik elke dag vorm en ziel aan  mijn onderneming “Essensito” wat staat ‘voor het vinden van een eigen plek, je eigen essentie voelen en kiezen’. www.essensito.be


Workshops - 'Oude Kennis voor Eigentijdse Organisaties' - Dialoog geïnspireerd op tribale tradities

Dialoog geïnspireerd op tribale tradities

In een Talking Circle wordt een gesprek een ritueel

Chris Hoerée

Niet enkel WAT we zeggen en doen maar ook HOE we spreken en handelen, transformeert de realiteit van onze organisaties.  Vaak hebben organisaties een inspirerende nieuwe visie maar vervallen in de dagdagelijkse praktijk in dezelfde (ongewenste) patronen van omgaan en spreken met elkaar.  Enkel wanneer we bewust nieuwe vormen van dialoog en gesprek aanleren, zal een bedrijfscultuur ook duurzaam veranderen.

Wanneer luisteren een even actieve deelname aan een gesprek wordt als praten, is er dialoog.  In deze workshop laat ik je nieuwe vormen van dialoog en gespreksvoering ervaren die geïnspireerd zijn op een niet-Westers concept van tijd en ruimte en waarin stilte deel van de conversatie is.  Vanuit tribale tradities breng ik elementen uit de Talking Circle binnen zoals de energetische voorbereiding, het ceremonieel gebruik van de ruimte, het aanwezig stellen van de intentie d.m.v. objecten of een altaar, het activeren van het collectieve veld.

Het gebruik van een “praatstok” gaat over veel meer dan je beurt afwachten om te praten; het helpt de spreker verbinding te maken met de aarde en het universum om zo de juiste woorden te vinden.

Wat kan je hieruit meenemen?

Het faciliteren van een dialoog of talking circle is tegelijkertijd moeilijk en gemakkelijk.  Het vergt weinig woorden of techniek maar des te meer aanwezigheid en aandacht. Je kan in deze workshop ervaring en inspiratie opdoen om mee te pakken in je eigen praktijk als begeleider van groepen.

 

Trainer

Chris Hoerée

Als organisatiecoach activeer ik de creativiteit en collectieve intelligentie van individuen en groepen.  Naast het begeleiden van visietrajecten, organisatie- en cultuurverandering, coach ik ook managementteams en leiders in het houden van dialoog, verbindende communicatie, e-Co-leiderschap en bewustwording van de onderstroom.  Ik geef Nature & Leadership retreats.  Ik ben als psycholoog  & coach opgeleid in de systeembenadering, werk vanuit een holistisch denkkader en gebruik methodieken uit Laloux’s Reinventing Organisations, Theory U, Deep Democracy, systeemopstellingen, mindfulness en hedendaags sjamanisme.

 “There is a Voice that doesn’t use words. Listen.” – Rumi