Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor aankondigingen en uitnodigingen voor activiteiten

Inspiratie

Artikels, opiniestukken, interviews,...


Impressies - Learn & Share - Corporate Rituals

Evelyne Debeuckelaer

Deze twee dagen zijn voor mij heel voedend geweest. Ik heb een diepe rust mogen ervaren. Rituelen brengen mij op persoonlijk vlak iets bij, en tegelijkertijd geven ze mij nieuwe ideeën om in verschillende contexten toe te passen. Het beleven van rituelen helpt mij absoluut om zelf aan de slag te gaan met rituelen. En dit zowel in professionele context als in mijn privé-context.

Ik ben na deze tweedaagse nog meer overtuigd van het belang van rituelen bij belangrijke overgangsmomenten. Ik zie heel veel toepassingen en in het bijzonder in het bewuster maken van rituelen. Ik geloof dat er vandaag al veel onbewuste rituelen leven in organisaties, door ze bewust te maken geloof ik dat ze meer impact kunnen hebben. Deze tweedaagse heeft mij anders en explicieter leren kijken naar rituelen.

Ik heb de afgelopen twee dagen een warm netwerk van professionals ontmoet die sterk verschilt van andere conferenties of opleidingen. Ik heb hier de kracht ervaren van een netwerk dat elkaar draagt en steunt.

Ludo Keunen - People Intent

Wat mij aangenaam verrast heeft, is dat we hier allemaal samen een bron hebben gecreëerd waar we ons twee volledige dagen aan hebben kunnen laven. De gemeenschappelijkheid is voor mij en mijn werk een absolute meerwaarde geweest. Deze twee dagen hebben voor mij de aanleiding gegeven om mijn zakelijke trajecten te gaan verrijken door rituelen te gebruiken. Ik ben hier op een inspirerende manier uitgedaagd om mijn klassieke referentiekader te verlaten en mezelf te laten verrijken door nieuwe aanpakken.

Ik heb na deze tweedaagse zin gekregen om met rituelen aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door de teams die ik begeleid voor te stellen om bepaalde processen op een bewuste manier zelf vorm te gaan geven.

Linde Vloeberghs - Penguin Projects

Ik heb na deze tweedaagse nog meer zin gekregen om ‘kleur te bekennen’ en mij anders te gaan positioneren. Ik heb beseft dat heel veel rituelen al op een manier aanwezig zijn in mijn werk. Het was verrijkend om de afgelopen twee dagen die rituelen te benoemen en te duiden. Het belang van draagkracht is mij duidelijk geworden en in die context was het ook erg fijn om te ervaren dat ik dit niet alleen draag maar deel uit maak van een netwerk.


Kasàlà - een ritueel afkomstig uit Afrika

Kasàlà, een ritueel afkomstig uit Afrika
Interview met Ingrid Wolfs

door Remy Van Humbeeck

Ingrid was drieëntwintig en besloot na het behalen van haar diploma geschiedenis om haar passie voor reizen achter na te gaan. Een carrièreplan heeft ze naar eigen zeggen nooit gehad maar haar honger naar essentie bracht haar naar Afrika, Noord en Zuid-Amerika waar ze de kracht van ceremonie en rituelen leerde kennen. Vandaag houdt ze maandelijks een Kasàlà-middag bij haar thuis en zet ze als freelance coach rituelen in om zowel mensen als teams dichter bij hun kern te brengen en te verbinden.

Remy: Hoe ben je met rituelen in contact gekomen?

Mijn eerste ervaring met een ritueel was een zweethutceremonie. Het was een heel diepe ervaring die voor mij heel sterk aanvoelde als een soort van ‘thuiskomen’. Daarna heb ik een jarenlange opleiding gevolgd in sjamanisme en heb ik een Native storyteller/medicijnman ontmoet die tot op vandaag een grote inspiratiebron is en mijn werk als coach en trainer enorm verrijkt en bepaald heeft. Ik heb rituelen ook snel geïntegreerd in mijn eigen leven. Zo heb ik voor mijn dochter toen ze dertien jaar was een ritueel gedaan om haar te verwelkomen in de vrouwenwereld.

Via professor Jean Kabuta, hoogleraar emeritus Afrikaanse talen en literatuur aan de UGent, kwam ik in contact met de wonderlijke kracht van het Kasàlà-ritueel. Ik was meteen overtuigd van de kracht en diepgang van dit ritueel en ik ben, na een opleiding bij hem, met Kasàlà’s aan de slag gegaan.

Remy: Wat maakt rituelen voor jou zo zinvol?

Een ritueel is in de eerste plaats een manier om ons (terug) te verbinden. Met onszelf of bepaalde delen van onszelf, met de ander en met wat ‘groter is dan ons’. In onze Westerse individualistische maatschappij is verbinding geen vanzelfsprekendheid meer. Met alle gevolgen van dien; eenzaamheid, depressie, burn-out, en zelfdoding. Door ons geloof af te leggen zijn we ook onze rituelen verloren, of hebben ze hun betekenis verloren en zijn ze vervangen door materiële zaken die slechts een kortstondig moment van geluk met zich meebrengen. Het valt me steeds op wanneer ik een ritueel doe hoe vanzelfsprekend dit is voor mijn Afrikaanse vrienden terwijl mijn familie en vrienden er aanvankelijk ietwat terughoudend en ongemakkelijk bijzitten. Bovendien vind ik het erg belangrijk en zinvol om scharniermomenten in het leven door middel van een ritueel te markeren. En dit in het bijzijn van naasten die getuige zijn van de stap die gezet wordt tijdens het ritueel. Rituelen zijn levensbevestigend. Elk ritueel wordt uitgevoerd zodat het leven voortgang kan vinden, en nieuw begin of een volgende stap mogelijk is.

Remy: Je organiseert maandelijks op zondag een Kasàlà-bijeenkomst bij jou thuis? Wat moet de lezer zich daarbij voorstellen?

Het Afrikaanse gezegde ‘Ik ben, omdat wij zijn’ is de essentie van Kasàlà. Het is niet alleen een lofdicht schrijven over jezelf of de andere, maar tegelijk het leven eren en verbindingen weven. Het geeft je de kans om contact te maken met je authentieke zelf en van daaruit verbinding te maken met de ander en de wereld om je heen. In die zin is Kasàlà een krachtige transformatietool voor je zelfontplooiing omdat het schrijven en nadien voordragen van je Kasàlà je zelfvertrouwen vergroot. Kasàlà gaat over het tonen wie je bent én waar je voor staat.

Voor mijn maandelijkse workshop kies ik, alvorens we een Kasàlà te schrijven, een thema waarrond we eerst delen of en een creatieve oefening doen. De kracht van de groep die getuige is van jouw mens-zijn is daarbij essentieel. De steun van je gemeenschap voelen is helend. Want onderschat een ritueel niet. Er is moed voor nodig. Veiligheid is daarbij essentieel, en daar waak ik als begeleider ook over.

Door een Kasàlà te schrijven spelen we met de held die in elk van ons leeft en die dankzij de woorden tot leven wordt gebracht. Kasàlà stimuleert je vitaliteit en creativiteit en brengt je bij je het ‘Ubuntu’-principe: je menselijkheid, je waardigheid.  Of om het met de woorden van Marianne Williamson te zeggen: “Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Als wij ons licht laten schijnen, geven wij onbewust de ander toestemming hetzelfde te doen.”

Remy: Hoe zijn deze Kasàlà-middagen ontstaan?

Ik ben in eerste instantie Kasàlà’s beginnen schrijven voor mijn dochter. Niet alleen vind ik het belangrijk om betekenisvolle momenten in haar leven te markeren, maar bovendien is het een manier om mijn liefde voor haar te betuigen. En haar te eren voor de mooie vrouw die ze geworden is. Daarna ben ik ook voor mijn bejaarde ouders Kasàlà’s beginnen schrijven toen ze respectievelijk negentig en vijfennegentig werden en toen ze overleden. Ik ben de kleindochter van boeren, langs beide kanten, waar spreken over emoties of elkaar aanraken uit den boze was. Toen ik Kasàlà’s voor hen begon te schrijven heeft dit iets in gang gezet. Het blijft nog vaak onwennig voor mijn familie maar ze worden keer op keer geraakt. Dat heeft me gedreven om dit ook open te stellen voor anderen.

Remy: Hoe wordt zo’n Kasàlà middag ervaren?

Je krijgt een glimp te zien van wie die persoon écht is. En dat voorbij de maskers die ze dragen. Mensen zijn vaak zelf verbaasd van de schoonheid van hetgeen ze hebben geschreven. En hier schuilt ook de kracht van Kasàlà in, we schrijven niet vanuit ons hoofd, maar putten uit een andere bron. Het is het hart dat spreekt. Het gaat over jezelf tonen en zeggen ‘dit ben ik’ en ik neem mijn plaats in op deze aarde en in deze gemeenschap. Niet boven of onder de ander maar als gelijke. Het is tevens een moment om stil te staan en te reflecteren. Een bekend Afrikaans gezegde luidt dan ook als volgt “We moeten, af en toe halt houden opdat onze ziel ons kan vervoegen”. Door je Kasàlà voor te dragen en te luisteren naar de Kasàlà’s van de anderen voel je ook een diepe verbinding met de anderen.

Remy: Hoe begeleid jij zo’n workshop?

Dat hangt natuurlijk sterk af van de context en het publiek. Meestal begin ik met inleidende oefeningen. Na de korte theoretische uiteenzetting over de Afrikaanse oorsprong en het gebruik van de Kasàlà, laat ik deelnemers Kasàlà’s voorlezen die door anderen geschreven zijn zodat ze een idee zouden krijgen van de verschillende stijlen en inhoud. Daaruit puren we ook de ingrediënten voor het schrijven van een goede Kasàlà; het gebruik van metaforen, het uitvergroten van kwaliteiten, het schrijven in de Ik-vorm. Humor en zelfspot zijn natuurlijk ook altijd welkom. Het ritueel bestaat uit drie fasen: het schrijven, het voordragen en het verzamelen van de voorgedragen Kasàlà’s. Die worden dan gebundeld en nadien krijgt elke deelnemer die bundel opgestuurd als aandenken aan de workshop. Verder zorg ik dat mensen zich veilig en gerespecteerd voelen.

Remy: Wat kan een Kasàlà betekenen voor een organisatie of bedrijf?

Ik kan je verzekeren dat een team na het schrijven van een Kasàlà nooit meer hetzelfde zal zijn. Je leert elkaar op een heel andere manier kennen. Als bovendien collega’s voor elkaar een Kasàlà schrijven, geven en krijgen ze erkenning. Waar vandaag zo’n nood aan is. Gezien worden voor wie je bent en daar erkenning voor krijgen. Het verstevigt tevens de cohesie van het team wat de samenwerking ten goede komt. Bovendien neemt ook de openheid en creativiteit toe binnen het team. Ik zie Kasàlà in een bedrijfscontext als een manier om ook tijd te nemen om zaken die goed gaan te belichten en de menselijkheid terug te brengen in een bedrijf of organisatie.

Remy: Hoe wordt zo’n Kasàlà ontvangen in een bedrijf?

Bijna iedereen reageert aanvankelijk erg terughoudend omdat men denkt dat men een poëet moet zijn om een Kasàlà te kunnen schrijven. Niets is minder waar. Iedereen kan het en ontwikkelt zijn eigen stijl. Ik laat graag André Van De Bossche aan het woord, voormalig directeur van Vlevico (Colruyt Group) die tijdens een teambuilding zijn achthonderd medewerkers een Kasàlà workshop liet volgen: “De meerwaarde van Kasàlà manifesteert zich op 3 vlakken: het individu – het team – de organisatie. Mensen ontdekken dat ze tot meer in staat zijn dan wat zij dachten van zichzelf. Ook op die domeinen waarin zij niet thuis zijn, geen ervaring hebben, soms compleet vreemd of abstract voor hen zijn. Hun zelfvertrouwen groeit. Naar het team toe leren ze mekaar op een andere manier kennen. Zij zien tot wat hun collega’s in staat zijn, er is meer appreciatie voor mekaar, het vertrouwen in mekaar groeit. Naar de organisatie: een positieve bijdrage tot een betere samenwerking, meer openheid, meer betrokkenheid wat resulteert in betere resultaten.”

Remy: Welke raad heb je voor mensen die graag inspiratie uit rituelen willen putten of zelf met rituelen aan de slag willen gaan?

Ik zou hen aanraden om zelf te gaan ervaren wat een ritueel voor hen kan betekenen. Daarnaast verschijnen er de laatste tijd heel wat boeken over het belang van rituelen. Maar het belangrijkste is de ervaring want die kan je niet in woorden vatten, die is voor iedereen anders zoals elk ritueel of Kasàlà verschillend is van de vorige.

Dankjewel Ingrid!

 

Benieuwd geworden naar hoe Kasàlà effectief kan worden ingezet binnen organisaties? Lees hier over de Dag van de Migrant binnen de Vlaamse Overheid en hoe een welkomstwoord wel een heel unieke vorm kreeg.


Het kernteam

Wat doet het kernteam

 • Het kernteam is de organiserende spil die het netwerk doet draaien. Naast het kernteam bestaat het netwerk nog uit actieve leden (die deelnemen aan activiteiten) en passieve leden (die op een afstand volgen, maar even goed meeleren).
 • Het kernteam ontwikkelt een aanbod voor (1) coaches en consultants en (2) bedrijven en organisaties.
 • Het kernteam communiceert over aanbod en visie van het netwerk. Dit gebeurt op dit moment via bvb. nieuwsbrief en website.

Wat wordt van jou verwacht wanneer je kernteamlid wordt

 • onderschrijven van visie & aanbod zoals deze op de website terug te vinden is
 • deelnemen aan de (maandelijkse) contactmomenten. Deze bijeenkomsten alterneren tussen enerzijds korte online ZOOM-sessies (circa 1u) en anderzijds fysieke bijeenkomsten (tot nu toe vonden die plaats bij één van de leden op een weekdag tussen 16:00 en 20:00).
 • engagement voor minimum 1 kalenderjaar.
 • opnemen van taken en ontplooien van gezamenlijke initiatieven (onder het paraplumerk ‘Corporate Rituals’). Dit volgens je eigen drive, agenda, kunnen en kennen.
 • Het is belangrijk dat je affiniteit voelt met rituelen en Oude Wijsheid. Bij voorkeur ben je reeds actief binnen de bedrijfswereld als coach, consultant, procesbegeleider. Ook HR-managers, changemanagers, leidinggevenden vormen een goed profiel.

Wat kun je terug verwachten

 • Als lid van het kernteam ben je zichtbaar op de homepagina van corporaterituals.be
 • Je kan gebruik maken van het ‘paraplumerk’ corporate rituals in je eigen communicatie.
 • Je kan mee vorm geven aan de gezamenlijke activiteitenkalender.
 • Je stapt in een goed functionerend kernteam dat al een paar jaar heeft ‘gerodeerd’ en een eerste basis legde op vlak van visie, werking en PR (bvb. website, database, …)

Wat is het kernteam niet

 • Ook al wordt er informeel kennis uitgewisseld en ervaren we de interactie op deze bijeenkomsten als voedend, de meetings met het kernteam zijn in eerste instantie gericht op organisatorische aspecten die het netwerk verbeteren en draaiend houden (aanbod, communicatie, uitreiken & netwerken...)
 • Er is geen organisatiestructuur waar je werk kan delegeren aan anderen. Je maakt dus deel uit van een informeel en zelfsturende netwerk.
 • In principe neem je deel als individu (en niet ter vertegenwoordiging van een organisatie)

Principes van waaruit we werken

 • Je komt in eerste plaats brengen i.p.v. halen. Je handelt niet vanuit schrik voor schaarste, maar je gelooft dat we via co-creatie en het delen van kennis en netwerk overvloed creëren: 1+1=11!
 • Dienstbaar aan het grotere geheel. Niemand heeft de (oude) wijsheid in pacht.
 • Kostendelend. Er is geen ‘lidgeld’ dat je op voorhand dient te betalen. Eventuele kosten die eigen zijn aan de collectieve werking (die samen wordt bepaald) worden op het einde van het kalenderjaar evenredig verrekend. Het kernteam bepaalt gezamenlijk de financiële inspanningen die men wenst te leveren. Ter info: het voorbije jaren streefde het kernteam kostendekkend te werken.

Richtlijnen voor het indienen van een workshopsvoorstel

Richtlijnen voor het indienen van een workshopvoortstel

“Oude kennis voor eigentijdse organisaties”

Learn & Share - 4 & 5 december 2018

 1. Titel + eventueel ondertitel

Zorg ervoor dat je titel sprekend is. Voeg eventueel een verduidelijkende ondertitel toe.

 1. Bodytekst

Beschrijf kort waarover je workshop zal gaan. Max. 850 tekens excl. spaties.
Houd er rekening mee dat wat je voorstelt niet langer dan 2,5 uur mag duren.

 1. Wat kan iedereen hieruit meenemen

Beschrijf kort wat de deelnemers aan het einde van je workshop zullen ervaren en/of meenemen. Max. 460 tekens exc. spaties.

 1. Trainer

Voeg een foto van jezelf toe en stel jezelf kort voor. Max. 650 tekens excl. spaties.

Deze 3 paragrafen moet samen op 1 A4 passen. Deze informatie zal op de website van Corporate Rituals worden gepubliceerd wanneer je voorstel is weerhouden.

 

We horen graag wat de benodigde ruimte en materialen zijn voor je workshop

 • In het Drogenhof beschikken over 3 à 4 ruimtes om workshops te laten doorgaan (1 grote ruimte voor max. 30 personen, 2 ruimtes voor 10 à 12 personen en een kleine ruimte voor 4 à 5 personen).
  Geef kort aan welk soort ruimte nodig is en hoe die moet worden opgesteld (tafels & stoelen, enkel stoelen in een kring, zitkussentjes, matjes….).
 • Zul je audiovisueel materiaal gebruiken? Ander materiaal (bijv. tekenmateriaal, muziek, …).
 • Misschien gaat je workshop buiten door of deels buiten, deels binnen.
 • Is er een voorkeur dagdeel voor je workshop? Vroege ochtend, voormiddag, namiddag, avond. Indien mogelijk houden we hier rekening mee bij de programmatie.

 

Verdere vereisten

De kerngroep van Corporate Rituals (zie ‘Wie’ op deze website) behoudt zich het recht voor om workshopvoorstellen te weerhouden of te weigeren. De selectie zal onder meer gebeuren op basis van deze criteria:

 • De workshop vertrekt van of omvat een rituele praktijk of element van Oude Kennis
 • De relevantie voor organisaties en/of bedrijfsleven moet duidelijk zijn
 • Het voorgestelde ritueel / element van Oude Kennis is bij voorkeur gericht op groepsprocessen en niet enkel op de individuele persoonlijke ontwikkeling
 • Workshopvoorstellen dienen ons uiterlijk op 15 oktober te bereiken op het volgend e-mailadres: info@corporaterituals.be

Het staat je vrij om meer dan 1 voorstel in te dienen.

Je kunt deze richtlijnen hier in PDF formaat downloaden.


Disclaimer en Privacyverklaring

Deze website www.corporaterituals.be is eigendom van De Big Blue bvba

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel: Wijnbergenstraat 4, 3010 Kessel-Lo
Telefoon: 0478/407429
E-mail: ewoud@levuur.be
Ondernemingsnummer: BTW BE0874.200.127

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Big Blue bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Big Blue bvba/Corporate Rituals levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal De Big Blue bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Big Blue bvba/Corporate Rituals kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Big Blue bvba/Corporate Rituals geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Big Blue bvba/Corporate Rituals kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Big Blue bvba/Corporate Rituals verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

De Big Blue bvba/Corporate Rituals hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Big Blue bvba/Corporate Rituals, Wijnbergenstraat 4, 3010 Kessel-Lo, respecteert de Europese Verordening van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden, ….

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Big Blue bvba/Corporate Rituals, Wijnbergenstraat 4, 3010 Kessel-Lo, ewoud@levuur.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot De Big Blue bvba/Corporate Rituals, Wijnbergenstraat 4, 3010 Kessel-Lo, ewoud@levuur.be.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende personen en bedrijven zoals vermeld op de ‘Wie zijn wij’ pagina. Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere derden.

De Big Blue bvba/Corporate Rituals kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Corporate Rituals-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Corporate Rituals-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Contact

  Bel +32 478 407 429 of gebruik het formulier hieronder.
  [md-form]
  [md-text label="Naam"]

  [/md-text]
  [md-text label="Bedrijf "]

  [/md-text]
  [md-text label="Telefoonnummer "]

  [/md-text]
  [md-text label="Emailadres"]

  [/md-text]
  [md-textarea label="Bericht (optioneel)"]

  [/md-textarea]
  [md-text label="Grootte van de groep"]

  [/md-text]
  [md-text label="Reden van het evenement"]

  [/md-text]
  [md-submit][/md-submit]
  [/md-form]


  De kracht van rituelen

  Een CEO en een coach/auteur over de kracht van rituelen

  “Tegenwoordig worden organisaties overspoeld met verandering. Dit heeft impact op mensen en groepen waardoor er als het ware “toxines” worden opgebouwd binnen de organisatie. Toxines zijn lastige of complexe emoties waar we vaak geen blijf mee weten. Stammen hebben altijd al ceremonies ingezet om opgebouwde toxines van boosheid, angst, onzekerheid, schaamte en verdriet te kanaliseren zodat de stam – als levend systeem – terug gezond kan functioneren. Ook organisaties hebben er alle belang bij om die wijsheid terug binnen te halen in een snel veranderende en steeds complexer wordende wereld.

  Wat je sowieso ziet doorheen de eeuwen, is dat sterke leiders de kracht van rituelen kennen en gebruiken. Soms heeft een organisatie een soort ontlading nodig, een catharsis, om iets los te kunnen laten of om te kunnen transformeren. Een mooi voorbeeld is Steve Jobs die ooit merkte dat zijn technici een bepaalde programmeertaal niet konden los laten. Hij heeft toen een begrafenis ritueel gebruikt, met een echte eulogie gewijd aan die programmeertaal. Op z’n Steve Jobs had hij zelfs een doodskist op het podium geplaatst om het kantelpunt te markeren.”

  – Philippe Bailleur
  Living Systems Coach en auteur van o.a. ‘Trauma in Organisaties’ en ‘Architect van je organisatie’

  “Via een krachtig ritueel ben ik op een andere manier in mijn werk gaan staan. Vanaf dan staan in mijn bedrijf zelfontwikkeling en zelfleiderschap van mensen centraal. Dit leidde tot spectaculaire positieve resultaten, zowel kwalitatief als kwantitatief.

  De kracht van rituelen is dat je iets voelt, beleeft en ervaart. Dit heb je niet als je een e-mail leest of een opleiding volgt. Door in de ervaring te gaan staan, wordt de herinnering blijvend en meer verankerd in het systeem van mensen. En daardoor raakt deze ervaring ook verankerd in systeem van bedrijf. Ik zou elke bedrijfsleider warm aanbevelen om daar meer naar op zoek te gaan.”

  – Joost Callens
  CEO van het bouwbedrijf Durabrik

  Terug naar vorige pagina

  Rituelen

  Rituelen geven meerwaarde aan belangrijke sleutelmomenten binnen jouw bedrijf

  Het zijn sinds mensenheugenis magische versnellers voor verandering. Ze helpen je om verandering te integreren en je diepgaander te verbinden met het transformatieproces.

  Rituelen geven meerwaarde aan belangrijke sleutelmomenten binnen jouw bedrijf

  Het zijn sinds mensenheugenis magische versnellers voor verandering. Ze helpen je om verandering te integreren en je diepgaander te verbinden met het transformatieproces.

  Wat zijn geknipte momenten voor een bedrijfsritueel?

  Nieuwjaar

  Vier samen jullie verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. Bedank je team.

  Reorganisatie

  Visualiseer de nieuwe weg die voor jullie ligt. Veranker samen dit moment.

  Bij verlies van focus

  Fris je bedrijfswaarden op. Focus je terug op je missie.

  Productlancering

  Creëer enthousiasme bij je team. Onthaal het nieuwe product feestelijk.

  Groeifase

  Van een snelle start naar een stabiele structuur. Markeer deze overgang.

  Fusie of overname

  Vier het bundelen van krachten. Accepteer wat voorbij is. Eer elkaars oorsprong. Erken elkaars sterktes.

  Wij ontwerpen een ritueel op maat van jouw bedrijf

  Ervaring

  Onze begeleiders vertalen zelfs de meest complexe briefings naar een passend ritueel.

  Een krachtige plek

  We zoeken met jou naar de meest geschikte locatie, die het doel van het ritueel ondersteunt.

  Verbinding

  Teamleden krachtiger met elkaar, zichzelf en de missie van je organisatie verbinden geeft een nieuwe dynamiek.

  Verandering

  We initiëren een vlotte overgang bij het verwelkomen van het ‘nieuwe’, door het ‘oude’ te eren.

  Wat zit er nog in ons aanbod?

  Lezing

  Nodig ons uit voor een inspirerende lezing in je organisatie

  Meer over lezingen

  Wat zeggen anderen over de kracht van rituelen?

  “We zijn heel tevreden over het corporate ritual van 12 december. Het zijn van die momenten die nodig zijn om meer bewust en sterker verbonden de tocht aan te vatten in de richting die we samen met de verschillende regiodirecteurs en algemene directeurs vastlegden.”

  – Chris Claes
  Executive director VECO International

  “De Broeikas is een Labo voor een Warme Wereld opgericht vanuit het coöperatieve gedachtengoed. In het weekend van 21 en 22 september richten we een openingsfeest in voor onze vennoten. Ewoud, die eveneens vennoot is, stelde voor om met een aantal collega’s van Corporate Rituals de ceremonie te verzorgen. Op een professionele manier en inspelend op de elementen die aanwezig waren in de ruimte, bereidde hij het ritueel voor. Het was fijn om dit in zijn handen te mogen leggen. Immers, als coördinator en organisator heb je op een avond als dit al zoveel rollen te vervullen. Op die manier kon ook ik, en de andere bestuursleden, even landen en gewoon meedoen als deelnemer. De openingsceremonie was verbindend, en ook een beetje ‘uit de comfortzone’ van een aantal mensen maar nét daardoor slaagde Ewoud erin om er een memorabele ervaring van de maken voor de deelnemers. Een ervaring die verder ging dan de ratio maar kon landen in het lichaam en in een breder weten. Er ontstond een warme energie, een energie van verbinding, een energie van eenheid. Hier en nu, in het moment. Wie er bij moest zijn was erbij en nam deel uit van een breder geheel. “

  – Anje Claeys
  Bezielster van De Broeikas

  “De vorm zat ons eerst wat onwennig op het lijf, maar het ritueel ontplooide zich snel tot een krachtig medium dat ons als team zeer dicht bij elkaar bracht op een  cruciaal en uniek moment in de geschiedenis van onze organisatie.”

  – Jan Wyckaert
  Directeur Vredeseilanden België

  Lees het inspirerend voorbeeld van VECO

  “Voor de lustrumeditie van de Dag van de Migrant, met als thema ‘Levensbeschouwing en spiritualiteit op de werkvloer’, deden we een beroep op de mensen van Corporate Rituals. Van bij aanvang betrokken ze ons bij de intense en inspirerende co-creatie van het ritueel zodat de gedragenheid en de draagwijdte ervan versterkt werd. Hun professionele en participatieve aanpak mondde uit in een fijne samenwerking die leidde tot een mooi verbindend ritueel, dat als een regenboog gespannen was over de dag en de verschillende levensbeschouwingen heen. Een absolute meerwaarde!”

  – Gert Tielemans
  Beleidsmedewerker bij de Vlaamse overheid voor gelijke kansen en diversiteit

  Lees de inspirerende case van Mozaïko

  • CEO Joost Callens (bouwbedrijf Durabrik) ging door een ritueel anders in zijn werk staan.
  • Philippe Bailleur, auteur en coach, raadt rituelen aan om veranderstress te helpen ontladen

  Lees hun inzichten

  Vier belangrijke sleutelmomenten in jouw bedrijf op een leuke en zinvolle manier

  Je kan het formulier ook gebruiken om ons te contacteren met vragen.

  Vier belangrijke sleutelmomenten in jouw bedrijf op een leuke en zinvolle manier

  Je kan het formulier ook gebruiken om ons te contacteren met vragen.