Ann-Kasra Van Rompaey

Ann-Kasra Van Rompaey (’77) heeft als missie om mensen en organisaties te begeleiden in het (h)erkennen van hun DNA en alle facetten ervan te laten samen werken en te omarmen. Ze is opgeleid als lichaamsgerichte trauma therapeut, loopbaancoach, NLP practitioner en body energie worker en volgde hiervoor langlopende opleidingen in binnen- en buitenland.

Een traject begint voor haar met luisteren, luisteren naar wat gezegd en vooral niet gezegd wordt. Kijken naar het verleden, het heden en de toekomst en daar verbinding tussen maken. Individu, team en organisatie zijn alle drie even belangrijk in dit traject. Individuele coachings, teambegeleidingen en de wonden van een organisatie drupje per drupje naar boven brengen op maat van de organisatie op een creatieve en empathische manier.

Door gebruik te maken van rituelen komt er ruimte voor het individu, het team en tenslotte ook voor de hele organisatie. Ik gebruik rituelen vaak als eerste kleine stap binnen een team (vb. bij de start van een meeting een moment tijd nemen: hoe is het? Of hoe zit je erbij vandaag?) of als afsluiter van een bepaalde periode (vb. een overname) een bedrijfsritueel uitwerken. De rituelen zorgen voor de nodige lijm voor het creëren van verbinding en coherentie.

Contact

kasra.van.rompaey@gmail.com
LinkedIn


De kracht en relevantie van de natuur en natuurrituelen in persoonlijke & collectieve transformatie

De positieve impact van de natuur op onze fysieke en psychologische gezondheid wordt vandaag de dag gelukkig meer en meer erkend.  Shinrin Yoku of het Japanse “Forest Bathing” of “Wandelcoaching” zijn er voorbeelden van.  Onderzoek toont dat het buiten zijn in de natuur onze immuniteit verbetert, alpha golven in onze hersenen stimuleert (zoals in meditatie), depressie tegengaat,…

De natuur was dan ook meer dan 90% van onze geschiedenis als Homo Sapiens onze habitat, onze “thuis”.  We delen het grootste deel van ons DNA met andere zoogdieren en een groot deel zelfs met plantaar­dig leven.  Onze verbinding met de natuur en alle leven op aarde zit diep in onze genen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het zich intentioneel terugtrekken in de natuur een zeer krachtig transformatieritueel en een gebruik van alle tijden en plaatsen is. In onze ontgroende en gedigitaliseerde wereld, is een time-out in de natuur, zonder internet, televisie, klok of zelfs boek een immense verademening.  Wanneer de stemmen in je hoofd verstillen en plaats maken voor de stilte en het ervaren van de trage beweging van de zon, het gezang van de vogels, … komt er plaats voor overgave, dankbaarheid, verbinding en dialoog met de natuur en de elementen.  Dan geeft de levende wereld rondom je antwoorden op je vragen, toont je je blinde vlekken, daagt je uit, leert je lessen.  De natuur is veel meer dan een gezonde context voor coaching.  De natuur is een subtiele intelligentie die spiegelt, heelt, spreekt.

Bij natuurvolkeren is deze eenheid en dialoog met Moeder Aarde nooit verbroken en bestaat er een overlevering van kennis en rituelen om dit transformatiewerk samen met de natuur te beoefenen ten behoeve van individuen en de gemeenschap.  Vandaag de dag en in onze huidige context kunnen deze gebruiken en natuurrituelen ons helpen de verbinding met de aarde, met je authentieke zelf en je levensmissie te herstellen.

In dit werk van transformatie via rituelen in de natuur ben je als coach-sjamaan en ook als deelnemer nooit alleen, je doet het samen met de natuur, of eerder de natuur doet het werk samen met en door jou.  Hoe lastig sommige processen ook zijn, ze worden van nature in balans gebracht, de zon komt altijd opnieuw op.  Nodige energie wordt aangereikt, overtollige spanning wordt afgevoerd.  De mind verstilt, de intuitie, het lichaam, en alle zintuigen worden aangesproken en versterkt.

Het resultaat van deze diepe verbinding met de natuur is groei in persoonlijk leiderschap, wijsheid en mededogen.  Het verbindt mensen van nature met het grotere geheel, hun bijdrage aan de gemeenschap en de zorg voor de planeet en de toekomstige generaties.

“Nature is an incomparable guide if you know how to follow her” C.G. Jung

 

11-4-2019

Chris Hoerée
Initiatiefneemster en begeleidster EarthWays Nature Retreats
meer info


Dorien De Troy

Leren betekent voor mij observeren, begrijpen en doorgronden. Blijven zoeken totdat de essentie van een vraagstuk of een situatie wordt aangeraakt. Als culturele antropologe richt ik mijn blik hoe langer hoe meer naar de binnenkant van organisaties en organisatiecultuur: hoe ziet die eruit, waardoor wordt die bepaald en wie bepaalt die? Daartoe combineer ik de analytische blik van een buitenstaander met empathie en inlevingsvermogen om zo dicht mogelijk bij de ervaring en beleving van een binnenstaander te komen.

Typerend voor mij is oprechte nieuwsgierigheid, kritische reflectie en liefde voor het afwijkende. Ik heb veel oog voor patronen en verhoudingen, en ik zoek naar symbolische manieren en rituelen om overgangen te markeren.

Ik heb ervaring als coördinator van multi-actor samenwerkingsverbanden en privaat-publieke (project)partnerschappen, consultancy inzake diversiteitsmanagement en intercultureel leren, als trainer, facilitator en als (reis)begeleider.

 

Linked in profiel: https://www.linkedin.com/in/dorien-de-troy-a7137a9/
Website Tweeperenboom: www.tweeperenboom.be
Contactgegevens: dorien@tweeperenboom.be

0475/900.123


Lies Daenen

Buiten begint binnen

Ik ben kunstenaar, filosofe en coach–procesbegeleider. Als creatieve, intuïtieve verbinder voel ik me gedreven door de kracht en de schoonheid van het kwetsbare.

Professioneel begeleid ik mensen, overheden en organisaties bij veranderingstrajecten. Van binnen naar buiten. Van bewustzijn naar manifestatie. De laatste jaren help ik vooral steden & gemeenten met het ontwikkelen van een toekomstvisie en concrete acties op basis van hun unieke DNA.

Met creativiteit, intuïtie en verbeelding, maar ook met meditatie, opstellingen en rituelen op maat breng ik mensen in contact met hun innerlijke kracht en met de energie van een groep. Dat maakt dromen, verbinding en vernieuwing mogelijk.

Bij Cera leerde ik tien jaar lang wat het is om processen te begeleiden. Ik mocht er honderden projecten faciliteren in diverse maatschappelijke domeinen als kunst & cultuur, armoedebestrijding en land- & tuinbouw.

De spirituele en rituele dimensie zijn altijd een deel van mijn leven geweest. Aan 18 jaar actieve betrokkenheid bij SPES, Latijn voor ‘hoop’ en acroniem voor ‘SPiritualiteit in Economie en Samenleving’ dank ik een rugzak vol spirituele praktijken, inzichten en inspiratie. Onder meer Etty Hillesum, Rumi en de mystieke tradities liggen me nauw aan het hart. Maar ook kunstenaars als Marina Abramovic en Jimmy Durham inspireren me. En een recent verblijf bij Braziliaanse Indigines was een grote les in bewustzijn en verbondenheid met het levensweb.

Mijn werk als kunstenaar beschouw ik als een persoonlijk ritueel, een uitdrukking van mijn spirituele weg dat ik graag deel met de toeschouwer. Ik probeer er iets zichtbaar te maken van de binnenwereld, van de diepte waar het meest persoonlijke zich verbindt met het universele. Uitdrukking geven aan ‘Buiten begint binnen’.

Ook voor opdrachtgevers creëer en begeleid ik graag artistieke rituelen of betekenisgevende kunstwerken.

  

lies.daenen@telenet.be
0496 580002
www.liesdaenen.be
www.beleaf.online

“… durch alle Wesen reicht der eine Raum: Weltinnenraum.’ ~ Reiner Maria Rilke


Evelyne Debeuckelaer

”Het ego zegt: als alles op zijn plek valt, voel ik rust. Het hart zegt; als ik rust voel, valt alles op zijn plek” ~ Marianne Williamson

Wat mij drijft is mijn passie voor de magie van een organisatiecultuur en structuur. 

Wanneer is een organisatie op haar best? Organisaties laten ‘stromen’, authentiek en dicht bij zichzelf laten zijn is een permanente zoektocht en een steeds wederkerende evenwichtsoefening. Wat laat een organisatie zien in haar ‘onderbuik’? En is het consistent met waar de ‘bovenbuik’ naar toe wilt? 

En een organisatie is meer dan de som van haar medewerkers. Een persoon laten ‘stromen’,  in coherentie met haar diepere kern en stem is wat me eveneens drijft. 

Ik bied organisaties en mensen graag de bril aan vanuit een extern perspectief, namelijk die van de (organisatie)coach, om naar zichzelf te leren kijken. En als organisatiecoach dans ik op 2 fronten zoekend naar het juiste kantelpunt tussen enerzijds  het sturen, structureren en organiseren, en anderzijds het loslaten, vertrouwen en laten bewegen. Hierbij wetende dat elk systeem intelligent is en toont wat het aan kan en wat niet. Met andere woorden, welke ingrepen orchestreer je? En wanneer onthou je je? 

Rituelen zijn voor mij onmisbare elementen om in te zetten als interventie in een veranderproces en in organisatie ontwikkeling, zowel bij een persoonlijke transformatie als bij een organisatie transformatie. 

Ik heb +15j aar ervaring in HR, in diverse omgevingen (van headoffice tot plants) en structuren (multinational en KMO). Mijn expertise situeert zich voornamelijk op organisatie design en HR strategie 

Mijn kwaliteiten zijn: 

 • voelen en intunen op wat een groep/team/organisatie nodig heeft;  
 • mijn analytisch brein loslaten en een rode draad vinden in de chaos;  
 • vanuit diverse invalshoeken een creatieveopening creëren;  
 • en van daar uit structuur aanbrengen 

jullie kunnen mij contacteren via: evelyne@noomly.be
0496 60 27 73
www.noomly.be

Evelyne Debeuckelaer

Terug naar 'Wie zijn we?'

Ludo Keunen

“Originality means going back to the origins. Thus, originality means returning, through one’s resources, to the simplicity of the early solutions” ~ Antonio Gaudí

Wat 25 jaar actief zijn als organisatie-ontwikkelaar in een diversiteit van nationale en internationale trajecten mij vooral geleerd heeft, is dat mensen graag bereid zijn om zelf in beweging te komen als ze zich erkend en geraakt voelen. Zelf blijf ik gepassioneerd mee zoeken naar wat echt nodig is om organisaties of teams sterker te maken in wat ze in deze wereld te doen hebben. En mijn achtergrond als klinisch psycholoog en bedrijfskundige helpt me om telkens nieuwe trajecten te ontwerpen die aansluiten bij de gezamenlijk gewenste toekomst.

Ik geloof het meest in een eclectische benadering waarin ik verschillende ‘scholen’ combineer, maar altijd vanuit een fundamentele focus op ontwikkelen vanuit reeds aanwezige kwaliteiten of sterktes. Als CIGO-begeleider komt daarin Appreciative inquiry als manier van kijken sterk op de voorgrond, in mijn organisatietrajecten zoek ik naar de ‘common purpose’ die richting en energie geeft, in teamontwikkeling wil ik weten of er voelbare connectie is tussen wat individu en team als eigen opdracht zien. En in individuele coachingtrajecten komt er dikwijls nieuwe zuurstof als ‘moeten’ ‘willen’ mag worden.

Mijn affiniteit met Corporate Rituals heeft behalve de nestwarmte van goed gezelschap ook te maken met een groeiend besef dat onze ‘mind’ te dikwijls echte verandering in de weg staat. Geïnspireerd door mensen als Robert Kegan (Immunity to change) en Frederic Laloux (Reinventing Organisations) wil ik mee zoeken naar het opzoeken en versterken van de onderstroom die om verandering vraagt.  Rituelen zijn een delicate maar krachtige evenwichtsoefening om uitdrukking te geven aan die meer existentiële gevoelssnaar. Ik wil graag mee zoeken naar nieuwe vormen om rituelen ook in organisatiecontext een plek te geven die energie kan vrijmaken voor wat nodig is.

Recente klanten:  

 • Center for Creative Leadership, Johnson & Johnson
 • Manuchar, Ajinomoto
 • PwC
 • Colruyt
 • SRB (EU)
 • Umicore
 • KUleuven
 • Allen & Overy
 • IMEC
 • Huntsman
 • Atlas (Stad Antwerpen).

Website: www.people-intent.be
LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/ludokeunen
Mobile: +32 477 285 125

“You are more than what your mind tells you. (…) . When you become comfortable with uncertainty,  infinite possibilities open up in your life”  ~ Eckhart Tolle


Ria Verlinden

Ria Verlinden ( ’51 ) trainer, supervisor in systemisch werk, gestalt en ritueel werk.

Haar leraar in Shamanisme was Joska Soos. De Hongaarse Antwerpenaar die diep indruk op haar maakte en een ereplaats heeft in het MAS.

De traditionele healers in Zuid Afrika gaven verdieping en verbreding in de 20 jaar dat zij daar werkt en zelf ontwikkeld. In Pretoria, Johannesburg en Kaapstad ontmoette zij krachtige teachers: oa Stan Lifschits, Mama Hilda, Mama Noluthando, Nomathongo Avumile, Sithem Biso, Zindi e.a.

Het eren van de natuurelementen en bewustzijn ontwikkelen rondom voorouders / voorgangers is haar dierbaar.

Zowel in het persoonlijke ontwikkelen, intergenerationele beeld en het collectieve bewustzijn.


Catherine Cattaruzza

Ik heb een hart voor mensen, ben ontzettend leergierig en geloof heel erg in het pad van persoonlijke ontwikkeling: alles is mogelijk waar verlangen groter is dan angst!

De combi van mijn aanstekelijk enthousiasme, zachte kracht en oordeelloosheid, kritische blik en stevige portie boerenverstand zorgt ervoor dat ik mensen, teams en organisaties in beweging krijg. Dat is dan ook wat ik het allerliefste doe: mensen en teams terugbrengen tot hun kern, tot hun essentie en van daaruit komen tot een verbindende, vervullende samenwerking.

Ik ben vandaag de dag meest aan het werk met teams in organisaties (bedrijven & scholen) om hen te begeleiden, faciliteren naar zelfsturende en lerende teams. Hoe kunnen we een growth mindset installeren en mensen opnieuw goesting doen krijgen in levenslang bijleren en ontwikkelen.

Weg van controle en navigeren met de wijsheid van elk individu, spanning zien als opportuniteit voor groei en ze dus ook helemaal aangaan.

 

Ik voel dat een nieuw tijdperk aanbreekt: we hebben nood aan nieuwe manieren van organiseren, nieuwe manieren om met elkaar en met de natuur, de aarde – onze leefomging om te gaan, nood een een nieuwe blik op economie en handel drijven.

Deze thema’s boeien mij mateloos! Mogen bijdragen aan al deze nieuwe ontwikkelingen maakt het vuur in mij wakker. Dat is meteen wat mij bindt aan Corporate Rituals: verbinden met gelijkgestemden om samen deze missie neer te zetten.

Want samen zijn en kunnen we zoveel meer dan alleen!

Recente klanten: DAS, Deloitte, LAB – gedreven onderwijs, Nike, Sonoco, Flexso, Ellimetal, …

catherine@inspire2choose.be
www.inspire2choose.com
+32 477 893 933

Catherine Cattaruzza

Terug naar 'Wie zijn we?'

Ewoud Monbaliu

https://www.youtube.com/watch?v=d5X9vunNQEg

ewoud@levuur.be
+32 (0) 478 407 429
Linkedin


Dette van Zeeland

“Let us remember that deep down within us there is this inner knowing about how this world can be led. In respect to nature, to each and every man, to life itself.”

Rituelen in organisaties vormgeven en begeleiden, ‘het veld’ vasthouden, een nieuwe ervaring ontwerpen en de kracht van symbolen inzetten, cirkels leiden… Deze dingen doen mijn levensenergie stromen en die energie geef ik graag door.

Faciliteren is de ander de ruimte geven, alle stemmen beluisteren, het veld laten spreken en de magie de kans geven om te verschijnen. Het is altijd een cocreatie, en hoe meer we onze creatieve vermogens aanspreken, hoe indrukwekkender het resultaat. Ooit gebruikte ik mijn creativiteit als kunstenaar, galeriehouder en artdirector. Vandaag doe ik dit als organisatiecoach, Voice Dialogue facilitator en Sociocratie 3.0 expert.

“We can only meet each other as deep as we have met ourselves” ~ Fia.

Vanuit mijn beroepspraktijken breng ik mensen diepgaand in beweging. Op persoonlijk niveau, maar ook in teams en organisaties maak ik graag het bewustzijn over verschillende perspectieven en polariteiten wakker. Systemisch kijken naar mensen en organisaties, laten ontvouwen wat gezien wil worden en balans vinden, zodat we vanuit onze zijnsenergie en ware purpose kunnen bijdragen aan de wereld.

Ik begeleid groepen graag in het volledig benutten van de aanwezige wijsheid. Er is zoveel magie als we werkelijk in uitwisseling gaan. Er is zoveel meer impact te bereiken als we onze polariteiten omarmen en vanuit multiperspectief handelen.

“Once you embrace polarities they are no longer polarized “~ Ozlem Sarioglu

Ik hoor graag van je.

Dette van Zeeland
dette@golvenmaken.be
04 95 73 29 75
www.golvenmaken.be

Dette van Zeeland

Terug naar 'Wie zijn we?'