Chris Hoerée

“Natural life is the nourishing soil of the soul.” – C.G.Jung

Wat mij drijft is mijn passie voor mensen & culturen, het geloof in de onbegrensde mogelijkheden van creativiteit & intuïtie en mijn verbondenheid met de natuur. Ik help mensen te dromen en zich opnieuw te verbinden met zichzelf, de natuur en hun gemeenschappen en organisaties. Ik geloof in een positieve en duurzame toekomst en tracht daar actief aan bij te dragen.

Als organisatiecoach activeer ik de creativiteit en collectieve intelligentie van individuen en groepen, help hen om deze om te zetten in een inspirerende visie en actie. Naast het begeleiden van visietrajecten, organisatie- en cultuurverandering, coach ik ook managementteams en individuele leiders in verbindende communicatie, zelfsturing, Co-leiderschap en bewustwording van eigen drijfveren en patronen. Ik geef Leadership retreats en workshops rond “e-Co Leadership”. Medium: eco-leadership

Ik ben als psycholoog & coach opgeleid in de systeembenadering, werk vanuit een holistisch denkkader en gebruik methodieken uit Laloux’s Reinventing Organisations, Theory U, Deep Democracy, systeemopstellingen, mindfulness en hedendaags sjamanisme.

Mijn persoonlijke ervaring met het ritueel van de Vision Quest bracht mij tot het opstarten van “EarthWays Nature Retreats”. Tijdens de Nature Retreats ervaren deelnemers de transformerende kracht van de 4 windrichtingen, de elementen, natuurrituelen en de stilte. De natuur spiegelt, brengt onverwachte inzichten en diepe persoonlijke groei.

Recente klanten:
Airbus Leadership University Toulouse & Munich, Vlaamse Overheid, Arenbergschouwburg, Theater De Spiegel, Konsilanto (Accountancy & Tax), DBM (Data/technologiebedrijf)

“It is the quality of your consciousness at this moment that is the main determinant of what kind of future you will experience.” – Eckhart Tolle