Lies Daenen

Buiten begint binnen

Ik ben kunstenaar, filosofe en coach–procesbegeleider. Als creatieve, intuïtieve verbinder voel ik me gedreven door de kracht en de schoonheid van het kwetsbare.

Professioneel begeleid ik mensen, overheden en organisaties bij veranderingstrajecten. Van binnen naar buiten. Van bewustzijn naar manifestatie. De laatste jaren help ik vooral steden & gemeenten met het ontwikkelen van een toekomstvisie en concrete acties op basis van hun unieke DNA.

Met creativiteit, intuïtie en verbeelding, maar ook met meditatie, opstellingen en rituelen op maat breng ik mensen in contact met hun innerlijke kracht en met de energie van een groep. Dat maakt dromen, verbinding en vernieuwing mogelijk.

Bij Cera leerde ik tien jaar lang wat het is om processen te begeleiden. Ik mocht er honderden projecten faciliteren in diverse maatschappelijke domeinen als kunst & cultuur, armoedebestrijding en land- & tuinbouw.

De spirituele en rituele dimensie zijn altijd een deel van mijn leven geweest. Aan 18 jaar actieve betrokkenheid bij SPES, Latijn voor ‘hoop’ en acroniem voor ‘SPiritualiteit in Economie en Samenleving’ dank ik een rugzak vol spirituele praktijken, inzichten en inspiratie. Onder meer Etty Hillesum, Rumi en de mystieke tradities liggen me nauw aan het hart. Maar ook kunstenaars als Marina Abramovic en Jimmy Durham inspireren me. En een recent verblijf bij Braziliaanse Indigines was een grote les in bewustzijn en verbondenheid met het levensweb.

Mijn werk als kunstenaar beschouw ik als een persoonlijk ritueel, een uitdrukking van mijn spirituele weg dat ik graag deel met de toeschouwer. Ik probeer er iets zichtbaar te maken van de binnenwereld, van de diepte waar het meest persoonlijke zich verbindt met het universele. Uitdrukking geven aan ‘Buiten begint binnen’.

Ook voor opdrachtgevers creëer en begeleid ik graag artistieke rituelen of betekenisgevende kunstwerken.

www.beleaf.online

“… durch alle Wesen reicht der eine Raum: Weltinnenraum.’ ~ Reiner Maria Rilke