Het Lab: trauma verwerking in een schoolteam

Je bekijkt nu Het Lab: trauma verwerking in een schoolteam

Schoolteam van Het Lab creëerde ruimte om kwetsbaar bij elkaar aanwezig te zijn

Corona zette projectgerichte aanpak van schoolteam Het Lab onder druk

Het Lab is een school in de buurt van Puurs die op een vernieuwde manier een secundair onderwijs aanbod in de wereld zet en daarbij project gericht aan de slag gaat. 

Door Covid-19 en de beperkte mogelijkheden om deze projectaanpak te laten bloeien veranderde de dynamiek. Bovendien groeide het team van leerkrachten in deze periode van 30 naar 60 en hun visie kwam dus onder druk te staan. 

Het team kende een moeilijke heropstart en had gezamenlijk een aantal spanningen te verwerken. Vanuit een traject in het kader van verbindende communicatie, voelde de facilitator aan dat een moment voor een helings- en verbindingsritueel waardevol kon zijn.

De vraag werd aan Corporate Rituals gesteld om op korte termijn een ritueel vorm te geven.

Corporate Rituals organiseerde voor onze organisatie een ritueel om het trauma rond Corona een plekje te geven maar vooral om even tijd te maken om stil te staan bij onszelf. De oefening met de tijdlijn gaf veel collega’s inzicht over wat er de afgelopen twee jaar allemaal speelde en stelde ons in staat om de (soms heftige) emoties te plaatsen. Samen vertragen en reflecteren brengt mensen dichter bij elkaar: er is meer begrip voor en inzicht in het gedrag dat sommige mensen de afgelopen periode vertoonden. Het gebruik van symbolen gaf het ritueel een belangrijke meerwaarde en stelde ons bovendien in staat om afscheid te nemen van wat geweest is en hoopvol te kijken naar de toekomst.

Kristien Bruggeman, directrice Lab

Door de korte voorbereidingstijd en het beperkte budget bestond de voorbereiding in enkele gesprekken met de schooldirectie en het intern co-creëren van het ritueel met het Collective Healing team. Daarnaast had een van de Corporate Rituals teamleden door haar opdracht in de school rechtstreeks contact met heel wat leerkrachten.

Het ritueel werd opgebouwd in een aantal stappen. 

Op een avond na school (op het einde van het schooljaar) kwamen een 40-tal leerkrachten bij elkaar om een moeilijk jaar af te sluiten, samen los te laten en ruimte te maken voor nieuwe dingen. 

Terugblikken en stilstaan om af te sluiten en vooruit te gaan 

We begonnen met een tijdlijn ritueel wat iedereen in staat stelde terug doorheen die hele periode te gaan. Daarna organiseerden we deelcirkels waar iedereen om beurten iets kon inbrengen. Er werd met klei gewerkt om gevoelens te uiten en die verschillende stukjes werden samen tot een hoop gebracht. Daarna hebben we een mooie wandeling naar De Schelde gemaakt om op rituele wijze de stukjes klei toe te vertrouwen aan de stroom. Daarna verzamelden we rond een boom en spraken we verschillende intenties uit via wenslinten die in de boom werden opgehangen. We sloten de avond af in gezelligheid.

Dit ritueel zorgde voor meer verbinding en ruimte om kwetsbaar bij elkaar aanwezig te zijn, een belangrijke laag was van het collectieve verwerkingsproces.