Vlaamse Overheid, Mozaïko: Ritueel bij lustrumviering netwerk

Je bekijkt nu Vlaamse Overheid, Mozaïko: Ritueel bij lustrumviering netwerk

Een cocreatie van 120 ambtenaren met uiteenlopende religieuze en culturele achtergronden.

Wie eind 2018 de gebouwen van de Vlaamse overheid binnenliep, zag op de infoschermen geregeld het woord ‘rituelen’ verschijnen. Dit had alles te maken met de lustrumviering van de ‘Dag van de Migrant’ en het 5-jarige bestaan van het personeelsnetwerk Mozaïko van de Vlaamse overheidsdienst Diversiteitsbeleid. Mozaïko zoekt oplossingen voor de verschillende drempels die personeelsleden van buitenlandse herkomst ondervinden binnen de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Overheid bracht tijdens een lustrumviering 120 werknemers van uiteenlopende culturele en religieuze achtergronden bij elkaar om enerzijds het netwerk in de bloemetjes te zetten met het behalen van een streefcijfer voor die doelgroep, en anderzijds de ambitie te bepalen om verder te gaan. 

Corporate Rituals werd gevraagd om de aanwezigen te helpen reflecteren en ervaren: wat verbindt ons op onze werkvloer, wat overstijgt onze religies, wat zorgt ervoor dat we (ondanks onze verschillende culturele en religieuze achtergronden) samen voor ons doel gaan, zonder hiermee de beleving van spiritualiteit (die toch een grote rol speelt en de zingeving in ons leven bepaalt) terzijde te schuiven als ‘niet relevant’.

De professionele en participatieve aanpak van Corporate Rituals mondde uit in een fijne samenwerking die leidde tot een mooi verbindend ritueel, dat als een regenboog gespannen was over de dag en de verschillende levensbeschouwingen heen. Een absolute meerwaarde!

Gert Tielemans, Vlaamse overheid

Cocreatie is de sleutel

Met Corporate Rituals creëren we vaak nieuwe rituelen zonder de vaststaande symbolen uit een bepaalde cultuur of religie voorhanden te hebben. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig en aangesproken voelt om in een ritueel te stappen, helpt het om het ritueel te cocreëren met de klant.

Voor deze opdracht verkenden we met een 7-tal medewerkers van de Vlaamse overheid zowel de intentie van het ritueel, maar ook de symbolen waarmee we het ritueel vorm konden geven. Op die manier hielden we voeling met verschillende belevingen van religie, cultuur en spiritualiteit. Voor deze opdracht cruciaal om betekenis- en respectvol te zijn. De co-creatie sessie reikte kernwoorden, symbolen en metaforen aan die de basis legden voor de creatie van zowel het start- als het afsluitende ritueel. Tijdens het ritueel zelf namen deze ontwerpers een actieve rol op als begeleider en ondersteuner.

Bekrachtigende woorden van het stamhoofd

Een Kasàlà als startritueel, krachtig gebracht door de secretaris-generaal op gepaste toon, zette onmiddellijk de intentie neer van deze dag. Het Kasàlà-ritueel stamt uit de oeroude Afrikaanse orale traditie en is een vorm van lofdichtkunst die de schoonheid en het relationele van het leven bezingt. Jean Kabuta (één van onze Elders bij Corporate Rituals) maakt deze traditie toegankelijk voor het Westen. Corporate Rituals coachte de secretaris-generaal bij het uitschrijven en inoefenen van de kasàlà, zodat zowel vorm als inhoud tot haar volle recht kon komen.

In het dagprogramma konden deelnemers intekenen op een workshop ‘de kracht van rituelen op de werkvloer’. Via een interactieve lezing konden deelnemers beter begrijpen waarom rituelen relevant zijn op de werkvloer van de Vlaamse overheid. Zo werd meteen ook het start- en slotritueel geduid, waardoor deelnemers zich nog beter konden openstellen voor de ervaring.

Een diepmenselijke ervaring die verbinding creëert over culturen heen

Corporate Rituals begeleidde samen met vertegenwoordigers uit het Mozaiko-netwerk die aan de voorbereidende co-creatie deelnamen, het slotritueel. De aankleding van de ruimte maakt deel uit van de ervaring. Er werd ook aandacht gegeven aan de ‘esthetische ervaring’ en er werd prachtige kunst gecreëerd. Rond een centrale bloem- en waterschaal konden deelnemers elkaar op een andere manier ontmoeten en zich met elkaar verbinden, van mens tot mens.

Het ritueel leidde op verschillende lagen tot een diepere ervaring van ‘wat het betekent om mens te zijn’. Deze diepmenselijke ervaring zorgde voor verdiepende verbindingen binnen dit team met uiteenlopende culturele en religieuze achtergronden.