Rikolto: Ritueel in verandertraject

Je bekijkt nu Rikolto: Ritueel in verandertraject

Historisch omslagmoment verandertraject markeren met internationaal directiecomité Rikolto

De Algemene Vergadering van Rikolto (vroegere Vredeseilanden vzw) besliste in mei 2014 om zich radicaal om te vormen tot een internationale netwerkorganisatie waarbij de beslissingsmacht niet langer meer in België zou liggen maar internationaal gedeeld zou worden met aangesloten landkantoren in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Europa. Financieel werd de ambitie uitgesproken om tegen 2020 nog maar voor 50% afhankelijk te zijn van Belgische middelen.

In dit intense verandertraject bleek de eerste meeting met het gloednieuwe internationale directiecomité het moment bij uitstek voor een organisatie ritueel. Een symbolisch omslagmoment waarbij de oude organisatiestructuur werd geëerd en de nieuwe organisatiestructuur (via haar vertegenwoordigers) werd verwelkomd.

Eren van het oude, verwelkomen van het nieuwe

Het ritueel bracht verbinding op verschillende niveaus: individueel (‘wie ben ik in deze groep’), groep (‘wie zijn we als nieuw directiecomité in deze nieuwe structuur’), en missie (‘hoe verbinden we ons vanuit de nieuwe structuur met bestaansreden en geschiedenis van onze organisatie’).

Samen met de CEO ontwierp Corporate Rituals het verloop van de avond. Door deze gezamenlijke voorbereiding konden we gevoeligheden en voorgeschiedenis optimaal vertalen naar opbouw en symboliek van de ceremonie. Als locatie kozen we de tuin van Belgische hoofdzetel, een historische en symbolische plek.

Het zijn van die momenten die nodig zijn om bewuster en sterker verbonden de tocht aan te vatten in de richting die we samen met de regiodirecteurs en algemene directeurs vastlegden.

Chris Claes, CEO VECO international

Als basis voor de avond met de 12 bestuurders uit 4 continenten werkten we met het medicijnwiel, een wereldwijd gekende en overgeleverde blauwdruk die organisaties en teams leert omgaan met de dynamiek van verandering, vanuit de natuurwijsheid van de seizoenscyclus.

Het verloop hield rekening met de internationale samenstelling en uiteenlopende religieuze en culturele achtergronden van de deelnemers. De universele taal van vuur en windrichtingen creëerde een kader waarbinnen welkom en afscheid, dankbaarheid en rouw, verleden en toekomst tegelijk aanwezig konden zijn.

Momentum kiezen

Als moment kozen we de allereerste bijeenkomst van het nieuwe internationale directiecomité.  Tijdens deze driedaagse kick-off maakten we op de eerste avond de beweging ’van de vergadertafel naar het vuur’. Deze ervaring werd de dag erna terug meegenomen naar de vergadertafel. Het avondritueel zorgde bij het vervolg van de driedaagse voor extra verbinding en vertrouwen. Dit gaf een nieuwe energie aan de opstart van het nieuwe directiecomité, zorgde voor het verdwijnen van overgebleven weerstand en een diepere verbinding vanuit de verstilling. 

Als blijvende herinnering werden tijdens het ritueel wensvlaggen opgehangen die nadien voor de medewerkers van Rikolto zichtbaar aanwezig bleven, als symbool voor wat gevierd werd en dankbaarheid voor wat er is.

Het ritueel ontplooide zich snel tot een krachtig medium dat ons als team zeer dicht bij elkaar bracht op een cruciaal en uniek moment in de geschiedenis van onze organisatie.

Jan Wyckaert, directeur Rikolto