Dorien De Troy

Leren betekent voor mij observeren, begrijpen en doorgronden. Blijven zoeken totdat de essentie van een vraagstuk of een situatie wordt aangeraakt. Als culturele antropologe richt ik mijn blik hoe langer hoe meer naar de binnenkant van organisaties en organisatiecultuur: hoe ziet die eruit, waardoor wordt die bepaald en wie bepaalt die? Daartoe combineer ik de analytische blik van een buitenstaander met empathie en inlevingsvermogen om zo dicht mogelijk bij de ervaring en beleving van een binnenstaander te komen.

Typerend voor mij is oprechte nieuwsgierigheid, kritische reflectie en liefde voor het afwijkende. Ik heb veel oog voor patronen en verhoudingen, en ik zoek naar symbolische manieren en rituelen om overgangen te markeren.

Ik heb ervaring als coördinator van multi-actor samenwerkingsverbanden en privaat-publieke (project)partnerschappen, consultancy inzake diversiteitsmanagement en intercultureel leren, als trainer, facilitator en als (reis)begeleider.