Een CEO en een coach over de kracht van rituelen

“Tegenwoordig worden organisaties overspoeld met verandering. Dit heeft impact op mensen en groepen waardoor er als het ware “toxines” worden opgebouwd binnen de organisatie. Toxines zijn lastige of complexe emoties waar we vaak geen blijf mee weten. Stammen hebben altijd al ceremonies ingezet om opgebouwde toxines van boosheid, angst, onzekerheid, schaamte en verdriet te kanaliseren zodat de stam – als levend systeem – terug gezond kan functioneren. Ook organisaties hebben er alle belang bij om die wijsheid terug binnen te halen in een snel veranderende en steeds complexer wordende wereld.

Wat je sowieso ziet doorheen de eeuwen, is dat sterke leiders de kracht van rituelen kennen en gebruiken. Soms heeft een organisatie een soort ontlading nodig, een catharsis, om iets los te kunnen laten of om te kunnen transformeren. Een mooi voorbeeld is Steve Jobs die ooit merkte dat zijn technici een bepaalde programmeertaal niet konden los laten. Hij heeft toen een begrafenis ritueel gebruikt, met een echte eulogie gewijd aan die programmeertaal. Op z’n Steve Jobs had hij zelfs een doodskist op het podium geplaatst om het kantelpunt te markeren.”

– Philippe Bailleur
Living Systems Coach en auteur van o.a. ‘Trauma in Organisaties’ en ‘Architect van je organisatie

“Via een krachtig ritueel ben ik op een andere manier in mijn werk gaan staan. Vanaf dan staan in mijn bedrijf zelfontwikkeling en zelfleiderschap van mensen centraal. Dit leidde tot spectaculaire positieve resultaten, zowel kwalitatief als kwantitatief.

De kracht van rituelen is dat je iets voelt, beleeft en ervaart. Dit heb je niet als je een e-mail leest of een opleiding volgt. Door in de ervaring te gaan staan, wordt de herinnering blijvend en meer verankerd in het systeem van mensen. En daardoor raakt deze ervaring ook verankerd in systeem van bedrijf. Ik zou elke bedrijfsleider warm aanbevelen om daar meer naar op zoek te gaan.”

– Joost Callens
CEO van het bouwbedrijf Durabrik