Crion : herverbinding via teamritueel

Je bekijkt nu Crion : herverbinding via teamritueel

Herverbinding zorgt voor duidelijk DNA van Crion verzekeringen

Het ritueel dat Corporate Rituals vormgaf voor herverzekeringsmakelaar Crion was ingebed in een teamcoaching waarbinnen het team al meer dan twee jaar op weg was. 

De dag stond in het teken van vertraging en verbondenheid. Als organisatie had Crion immers een uitdagende tijd achter de rug, met mensen die vertrokken en een ander pad kozen, nieuwe mensen die bij het team kwamen, en een lid van het management dat werd geconfronteerd met een agressieve ziekte. Daarnaast stond het team voor een verhuis, wat voor velen van hen betekende om hun plek na 25 jaar achter te laten.

Samenkomen had dus enorm veel waarde en er werd aan Corporate Rituals gevraagd om een dag met het team uit te werken.

Vier medewerkers van Crion en twee Corporate Rituals collega’s co-creëerden het verloop van een dag met verschillende rituelen voor het hele team. Dankzij de interne aftoetsing tijdens dit proces werd het verloop en deelname aan de dag ook breed gedragen binnen de organisatie.

De magie van de dag maakte dat we binnen de kortste tijd op één lijn zaten.

Jean-Louis Coppers, Managing Director Crion

Samen op weg zijn

In september 2022 beleefden een 15-tal mensen van het Crion team een rituelendag met elkaar. Na de opstart vond een wandeling in duo’s plaats met verschillende rustpunten waarbij persoonlijke objecten hielpen terugblikken op de afgelopen periode. Met de thema’s die aan bod kwamen werd aan de slag gegaan en een oefening op basis van het 5-stromingsmodel zette aan tot vooruitblikken. Alles kwam samen in een slotoefening waarbij het DNA van Crion heel duidelijk werd en ook zijn plek kreeg in het geheel.

De dag zorgde voor herverbinding. Dankzij het vertragingsproces, werd het DNA van de organisatie en de gemeenschappelijke verbinding daarrond op korte tijd (terug) zeer duidelijk voor het team. 

Daarnaast besefte het team dat ze rituelen nodig hebben om overgangsmomenten te markeren, dankzij deze dag samen te durven doen. Later werd bijvoorbeeld ook aandacht gegeven aan de inwijding van de nieuwe werkplek.