De labyrintmeditatie

Belichaamd reflecteren over leven en werk

Anne De Smet

Het labyrint is een sacrale plaats die ideaal is om te reflecteren, je blik naar binnen te richten, je gedrag in vraag te stellen, al stappend inzichten te verwerven. Je loopt het labyrint met je lichaam en je laat je geest rusten.

Het labyrintpatroon werd door miljoenen mensen gestapt en dit doorheen allerlei culturen en voor verschillende redenen. Het is een archetypisch traditie die honderden jaren oud is.

In deze workshop gaan we naar buiten en beleven aan den lijve de kracht van deze eeuwenoude traditie en de relevantie ervan voor ons hedendaags leven en werk. 

Wat kan men hieruit meenemen?

De enorme kracht van verstillen en vertragen en de ruimte die dit creëert om andere dingen zich te laten ontvouwen. Het aan de lijve ondervinden dat belichaamd inzicht veel diepgaander kan werken dan een louter rationeel begrijpen.

TrainerAnne De Smet

Ik ben bedrijfsleider, executive coach, kasàlà dichteres en herboriste.

Als bedrijfsleider van mijn eigen bedrijf in professionele conferentieorganisatie heb ik 18 jaar complexe organisatieprojecten mee in goede banen geleid.

Vandaag coach ik individuen en begeleid ik groepsprocessen. De enorme nieuwsgierigheid naar de uniekheid van elke mens en het geloof dat door voortdurende reflectie, zelfbewustwording én actie, transformatie mogelijk is, drijft me hierin.