De oorsprong aanraken

Het oeroud kringgesprek inzetten voor complexe vraagstukken

Ria Baeck

De cirkel is een eeuwenoude gespreksvorm en vrij universeel, misschien zelfs oorsprong-ke-lijk?

Wat nieuw is in deze tijden, en wat totaal nieuwe mogelijkheden opent, is dat meer en meer mensen beschikken over een diepgaande aanwezigheid, bewustzijn en authenticiteit.

Wat kunnen we – samen – zien en weten, als we onze diepste individualiteit en authenticiteit samenbrengen ten dienste van onze maatschappelijke context?

Wat wordt mogelijk als we deze oeroude gespreksvorm vertrouwen om onze onwetendheid rond de vele problemen van onze tijd – ons nog-niet-weten – geduldig te houden en te dragen tot een volgende stap oplicht die duidelijk is voor iedere aanwezige?

Het kringgesprek zal de volledige 2,5 uur in beslag nemen, na een korte introductie. De leidende vraag voor het gesprek zal zich spitsen op het snijpunt van onze persoonlijke individualiteit en de grote vraagstukken van onze tijd. De diepgang van het gesprek wordt bepaald door de actieve deelname van de deelnemers.

Wat kan je verwachten?

Je kan verwachten dat een aantal van je fundamentele visies, aannames en vooronderstellling door mekaar worden geschud. Je zal ook letterlijk de collectieve wijsheid ervaren en mee-maken. Mogelijks eindigen we met een diepgaand collectief inzicht dat leidt tot een betekenisvolle actie of daad, hoe klein of hoe groot ook.

TrainerRia Baeck

Ik ben altijd gefascineerd door ‘Wat is er nog meer mogelijk?’ – dit is de rode draad bij begeleiding van individuen, groepen en grotere systemen. Mijn eerdere werk was in psychotherapie en integreerde het lichaam in dit proces. Ik focus als coach, mentor en facilitator op echte trans-formatie en combineer diep mededogen, lichamelijk bewustzijn en deugd in het leven. Ik ben een verander-professional met een rijke achtergrond van ervaring en interesses: systemische opstellingen, Art of Hosting Conversations that Matter, nieuwe manieren van werk en organiseren, theorie U enz. Mijn persoonlijke interesse ligt op het gebied van individueel leiderschap en bewustzijn en hoe dit zich verhoudt tot gemeenschappen – in werk en het dagelijkse leven.