Dialoog geïnspireerd op tribale tradities

In een Talking Circle wordt een gesprek een ritueel

Chris Hoerée

Niet enkel WAT we zeggen en doen maar ook HOE we spreken en handelen, transformeert de realiteit van onze organisaties.  Vaak hebben organisaties een inspirerende nieuwe visie maar vervallen in de dagdagelijkse praktijk in dezelfde (ongewenste) patronen van omgaan en spreken met elkaar.  Enkel wanneer we bewust nieuwe vormen van dialoog en gesprek aanleren, zal een bedrijfscultuur ook duurzaam veranderen.

Wanneer luisteren een even actieve deelname aan een gesprek wordt als praten, is er dialoog.  In deze workshop laat ik je nieuwe vormen van dialoog en gespreksvoering ervaren die geïnspireerd zijn op een niet-Westers concept van tijd en ruimte en waarin stilte deel van de conversatie is.  Vanuit tribale tradities breng ik elementen uit de Talking Circle binnen zoals de energetische voorbereiding, het ceremonieel gebruik van de ruimte, het aanwezig stellen van de intentie d.m.v. objecten of een altaar, het activeren van het collectieve veld.

Het gebruik van een “praatstok” gaat over veel meer dan je beurt afwachten om te praten; het helpt de spreker verbinding te maken met de aarde en het universum om zo de juiste woorden te vinden.

Wat kan je hieruit meenemen?

Het faciliteren van een dialoog of talking circle is tegelijkertijd moeilijk en gemakkelijk.  Het vergt weinig woorden of techniek maar des te meer aanwezigheid en aandacht. Je kan in deze workshop ervaring en inspiratie opdoen om mee te pakken in je eigen praktijk als begeleider van groepen.

TrainerChris Hoerée

Als organisatiecoach activeer ik de creativiteit en collectieve intelligentie van individuen en groepen.  Naast het begeleiden van visietrajecten, organisatie- en cultuurverandering, coach ik ook managementteams en leiders in het houden van dialoog, verbindende communicatie, e-Co-leiderschap en bewustwording van de onderstroom.  Ik geef Nature & Leadership retreats.  Ik ben als psycholoog  & coach opgeleid in de systeembenadering, werk vanuit een holistisch denkkader en gebruik methodieken uit Laloux’s Reinventing Organisations, Theory U, Deep Democracy, systeemopstellingen, mindfulness en hedendaags sjamanisme.

 “There is a Voice that doesn’t use words. Listen.” – Rumi