Collective Healing Rituals

Je bekijkt nu Collective Healing Rituals

Deze tijd van grote transformatie doet ons vragen stellen. Hoe gaan we om met globale ontwikkelingen als de pandemie, klimaatverandering, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen?  Hoe ondersteunen we heling en (her-)verbinding waar gangbare systemen te kort schieten?

Natuurlijk bieden de huidige veranderingen grote kansen en hebben ze ook een positieve invloed op het leven van veel mensen. Maar tegelijk zijn ze een voedingsbodem voor collectief trauma, voor onverwerkte stress op grote schaal.

Door te erkennen dat collectief trauma ons allemaal raakt, door te erkennen dat collectief trauma niet los staat van individueel trauma en andersom kunnen we samen een toekomst scheppen die het verleden kan helen.

Met het project ‘Collective Healing Rituals’ onderzoeken we hoe rituelen een gepaste bedding kunnen vormen voor heling in een collectieve setting. En we bieden rituelen aan, op maat en in co-creatie. We willen in eerste instantie ingaan op actuele en urgente noden, zoals die zich de laatste jaren in de context van het Corona-virus ontwikkelden. We houden ook de vinger aan de pols voor de ontwikkelingen in het kader van de Oekraïne-crisis. En uiteraard de steeds snellere verandering van het klimaat en het ecosysteem.

De voorbije jaren mochten we de gemeenten Alken en Sint-Truiden, waar in de eerste Corona-golf veel mensen overleden aan Covid, begeleiden. De moeilijke situatie, de onmogelijkheid zelfs om afscheid te nemen van dierbaren en om op een waardige manier een begrafenis te organiseren, liet diepe sporen na. Gesprekken met nabestaanden en andere lokale betrokkenen leidden tot het ontwikkelen van co-creatieve rituelen en plekken om plaats te geven aan het verdriet / trauma van nabestaanden. De warme, ontroerende reacties van mensen, de heling die we zagen gebeuren, bevestigde eens te meer het belang van deze handelingen. En deed het besef rijzen dat er zoveel meer situaties zijn waarin rituelen en oude wijsheid dienstbaar kunnen zijn.

Op dit moment begeleiden we een school, waar de impact van de voorbije jaar ook heel wat wonden heeft geslagen, bij de voorbereiding en uitvoering van een verbindende rituelen voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

Daarnaast voeren we sinds enige tijd verkennende gesprekken met leidinggevenden in organisaties, bedrijven, steden en gemeenten om een beter beeld te krijgen van waar en hoe we met rituelen dienstbaar kunnen zijn in het helen van collectief trauma. Boeiende, vaak confronterende, maar even vaak hoopgevende gesprekken.

Spreekt ‘Collective Healing Rituals je aan?
Heb je een verhaal dat je met ons wil delen?
Ken je mensen of organisaties waarvoor we mogelijk iets kunnen betekenen?
Of heb je zin om zelf met ons mee te denken en aan de slag te gaan?
Stuur dan een mailtje naar
lies.daenen@telenet.be.

 

Geef een reactie