Training

Een goede begeleider weet hoe je de kracht van een ritueel betekenisgevend kan inzetten.

We leren je hoe je dit zelf op een hedendaagse, professionele en respectvolle manier kan doen. Hierbij delen we graag onze kennis en praktijkervaring.

Tijdens de tweedaagse ‘Essential Rituelen in Organisaties’ delen we onze expertise graag met jou. We nemen je mee naar de oeroude én springlevende wereld van rituelen. Stap voor stap begeven we ons samen op een ontdekkingstocht, waarin co-creatie en ervaring een belangrijke plek hebben. Zodat je de essentie meekrijgt van waar het om gaat bij rituelen en hun toepassing in professionele contexten. Een goede balans tussen inzicht, ervaring en reflectie staat daarbij centraal.

Essential Rituelen in Organisaties

Advanced Rituelen in Organisaties

Voor wie na de Essential verder wil gaan met het begeleiden van rituelen creëren we een vervolgtraject waarbij uitwisseling en verdieping centraal staat. Onze eerste Advanced Rituelen in Organisaties, de lente van 2024 wordt een interactief gebeuren waar peers elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar leren. Meer info volgt.

Naast diepgaande, transformerende rituelen of ceremonies kijken we ook naar kleine, alledaagse rituele handelingen. We helpen deze initiëren en implementeren, zodat ze deel gaan uitmaken van de organisatiecultuur. Of zodat meer stroming ontstaat in de richting van een gewenste bedrijfscultuur of purpose.

Het Medicijnwiel, ook Wiel van de Vier Richtingen genoemd, is een visuele voorstelling van de natuurlijke structuur van het leven. Het biedt een organisch kompas, een eenvoudige manier om je te oriënteren in elke situatie. Het verbindt je dieper met jezelf, de natuur en elk levend systeem, met inbegrip van je organisatie of processen binnen die organisatie. De natuur is hier je gids voor leiderschap en transformatie.

Naast diepgaande, transformerende rituelen of ceremonies kijken we ook naar kleine, alledaagse rituele handelingen. We helpen deze initiëren en implementeren, zodat ze deel gaan uitmaken van de organisatiecultuur. Of zodat meer stroming ontstaat in de richting van een gewenste bedrijfscultuur of purpose.

Medicijnwiel

Een initiatie in natuurwijsheid en hedendaags sjamanisme maakt ons als coach & procesbegeleider bewuster van onze rol als EarthKeeper ten dienste van de planeet en de komende generaties. Daarenboven is deze opleiding rijk aan toepassingsmogelijkheden voor je eigen praktijk.  

Blijf op de hoogte van nieuwe data via onze nieuwsbrief en agenda.

Natuurwijsheid en hedendaags sjamanisme voor coaches

Rituelen voor heling in organisaties

Op herhaalde vraag werkt het team Collective Healing Rituals aan een training die specifiek gericht is op het omgaan, via rituelen, met collectieve kwetsuren in organisaties. Dat kan gaan om conflict, verlies of andere vormen van pijn en trauma. Hoe creëer je op die momenten en in die situaties een veilige bedding? Hoe vorm je rituelen waarin heling en verwerking mogelijk wordt? Interesse? Noteer alvast 28 en 29 oktober in je agenda.

We organiseren ook losse trainingsmomenten over onderwerpen met een maatschappelijke relevantie, zoals de plek van ouderen in organisaties. Of als aanvulling en verdieping bij andere trainingen, zoals de dag over het in je kracht staan als begeleider. Via de nieuwsbrief en de agenda blijf je op de hoogte.

Themadagen

In company

Soms werkt het beter om een training helemaal op maat te creëren voor een team, een organisatie, een specifieke doelgroep. Dit biedt de mogelijkheid om het werken met rituelen breed te verankeren in een gegeven situatie. En de focus is helemaal gericht op jouw vragen, jouw context. We bereiden deze trainingen dan ook graag samen voor. Heb je een vraag in deze richting? We kijken er graag met jou naar.

Wat tevreden deelnemers over onze trainingen zeggen

“Zeer boeiende, ervaringsgerichte deepdive in bedrijfsrituelen onder deskundige en enthousiaste begeleiding. Mooie balans tussen theorie, ervaring, bespreken van cases en zelf aan de slag. Heel geslaagde tweedaagse!”
Petra Neyt
Wilde Zwanen
“Deze training geeft praktische handvatten over hoe je weer 'gemeenschap' in bedrijven kan introduceren. Met name verbondenheid, heelheid en veiligheid om te voelen en te zeggen wat er leeft. Je kan deze tool gebruiken om de dynamiek binnen groepen/afdelingen te transformeren en alles wat er is te (h)erkennen en welkom te heten. Bedrijven hebben meer dan ooit nood aan diepgaande rituelen om verdere versplintering en ontvreemding tegen te gaan.”

Ontdek onze trainingen

Meer info

ewoud@corporaterituals.be

+32 478 407 429